Modernization of Platform Schnabel Car with a Carrying Capacity of 220 Tons

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
ENG: Purpose. The article is aimed to calculate the strength of the element of the special design of the Schnabel car to increase the carrying capacity up to 250 tons, as well as consider the possibility of using special cars to transport the oversized cargo according to the strength calculation results of the span bolster of the Schnabel car. Methodology. A special design of the span bolster of the Schnabel car was developed, which allowed increasing the carrying capacity of the platform Schnabel car to 250 tons. SolidWorks CAD allowed testing the span bolster strength of the modernized Schnabel car. Findings. A review analysis of railway Schnabel cars has been performed. The possibility of testing the strength of the Schnabel car design details using modern SolidWorks CAD is considered. When loading the span bolster of the modernized Schnabel car with a compressive force of 2.5 MN, the stresses do not exceed the allowable, and the design has no weaknesses. The specialists of Design and Development Technolog-ical Bureau for the Design and Modernization of Rolling Stock, Track and Artificial Structures performed research and development for the production of a sixteen-axle platform Schnabel car with a capacity of up to 250 tons. Originality. The mathematical model of the modernized sixteen-axle platform Schnabel car with a loading capacity up to 250 t was further developed. The implementation of the mathematical model in SolidWorks CAD allowed testing the design for the strength of the Schnabel car. Practical value. The results of the work can be useful for the design departments for rolling stock design and relevant specialists. Modern CAD in some way simplifies the process of designing parts and assemblies of mechanisms, allowing one to test certain system parameters with high accuracy.
UKR: Мета. У роботі передбачено провести розрахунок на міцність елемента спеціальної конструкції вагона-транспортера для збільшення вантажопідйомності до 250 т, а також розглянути можливості використання спеціальних вагонів для перевезень негабаритних вантажів за результатами розрахунку на міцність проміжної рами транспортера. Методика. Розроблена спеціальна конструкція проміжної рами, що дозволило збільшити вантажопідйомність транспортера площадкового типу до 250 т. За допомогою САПР SolidWorks перевірено на міцність проміжну балку модернізованого транспортера. Результати. Виконано оглядовий аналіз залізничних вагонів-транспортерів. Розглянуто можливість перевірки на міцність деталей конструкції вагона-транспортера за допомогою сучасної САПР SolidWorks. У разі навантаження проміжної балки модернізованого транспортера стискною силою у 2,5 МН напруження не виходять за допустимі, тому запропонована конструкція не має слабких місць. Фахівці Проектно-конструкторського технологічного бюро з проектування і модернізації рухомого складу, колії та штучних споруд виконали дослідно-конструкторську розробку на виробництво шістнадцятивісного транспортера площадкового типу вантажопідйомністю до 250 т. Наукова новизна. Отримала подальший розвиток модернізація шістнадцятивісного вагона-транспортера площадкового типу вантажопідйомністю до 250 т. Реалізація моделі у САПР SolidWorks дозволила перевірити конструкцію вагона-транспортера на міцність. Практична значимість. Результати роботи можуть бути корисні конструкторським бюро з проєктування рухомого складу та відповідним спеціалістам. Використання запропонованої методики певним чином спрощує процес проєктування деталей та вузлів механізмів і дозволяє з високою точністю перевірити певні параметри системи.
Description
I. Kebal: ORCID 0000-0002-8408-8294; O. Krasnoshchok: ORCID 0000-0002-0140-5179
Keywords
freight transportations, oversized cargo, railway Schnabel car, international transportations, car modernization, finite element method, вантажні перевезення, негабаритні вантажі, залізничний транспортер, міжнародні перевезення, модернізація вагонів, метод кінцевих елементів, КПММ
Citation
Kebal I. Y., Krasnoshchok O. L. Modernization of Platform Schnabel Car With a Carrying Capacity of 220 Tons. Наука та прогрес транспорту. 2021. № 5(95). С. 96–102. DOI: 10.15802/stp2021/253549.