Важливість бібліотечної моралі і етики в спілкуванні з сучасним користувачем

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Висвітлюється, що головне в професії бібліотекаря – безпосереднє спілкування з людьми, а принцип, покладений в основу цього спілкування, це постійна увага до їх інтересів, прагнення якнайповніше задовольнити читацькі запити. Розкривається, що професійна мораль бібліотекаря має світоглядну спрямованість, що перетворює її не тільки в сукупність тих чи інших норм і заборон, але й у внутрішню упорядковану систему, певний світогляд.
EN: It is highlighted that the main thing in the profession of librarian is direct communication with people, and the principle underlying this communication is a constant attention to their interests, the desire to fully meet the needs of readers. It is revealed that the professional morality of a librarian has a worldview orientation, which turns it not only into a set of certain norms and prohibitions, but also into an internal orderly system, a certain worldview.
Description
Keywords
бібліотекар, надання інформації, професійної етики, професійна мораль, користувачі, librarian, providing information, professional ethics, professional morality, users
Citation
Якубенко Я. І. Важливість бібліотечної моралі і етики в спілкуванні з сучасним користувачем. University Library at a New Stage of Social Communications Development : тези доп. VI Міжнар. конф., (м. Дніпро, 7–8 жовт. 2021 р.). Дніпро, 2021. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2021/paper/view/24781/13723.