Сейсмостійкий фундамент (патент 69109)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Сейсмостійкий фундамент складається з ростверку і шарнірно з'єднаних з ним буроопускних паль, верхні частини яких вільно розташовані в свердловинах. Фундамент додатково має в'язі, які при резонансі коливань споруди і ґрунту виключаються з роботи, прикріплені одним кінцем до ростверку, а іншим - до буроопускних паль.
RU: Сейсмоустойчивый фундамент состоит из ростверка и шарнирно соединенных с ним буроопускных свай, верхние части которых свободно расположены в скважинах. Фундамент дополнительно имеет связи, которые при резонансе колебаний сооружения и грунта выключаются из работы, прикрепленные одним концом к ростверку, а другим - к буроопускным сваям.
EN: Seismic stable basement comprises a grating and hinged to it drill-lowering piles, the upper parts of those are placed in free way in wells. The basement has additionally links, those at resonance of vibrations of the construction and the soil are moved out of operation, are attached with one end to the grating and with the other end – to the drill-lowering piles.
Description
М. Казакевич: ORCID 0000-0003-3396-1775
Keywords
МПК E02D 27/34, будівництво, штучні споруди, сейсмонебезпечні райони, сейсмостійкий фундамент, патент, КБК, КМТ
Citation
Сейсмостійкий фундамент: пат. 69109 Україна: МПК E02D 27/34. № 20031211048; заявл. 05.12.2003; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8. 1 с.