Інші праці КБК

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Вступ до системного аналiзу
  (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, м. Дніпропетровськ, 2001) Казакевич, Михайло Ісакович; Банніков, Дмитро Олегович
  UKR: Конспект лекцій містить базові поняття і терміни, основні прийоми і методи сучасного системного аналізу, головні особливості і задачі роботи системного аналітика. Матеріал ілюструється великою кількістю прикладів із вітчизняної та закордонної літератури з даної проблематики. Рекомендується як додатковий посібник для студентів в ході опрацьовування курсу “Вступ до системного аналізу”. Конспект лекцій призначено для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів всіх форм навчання.
 • Item
  Дерев'яні конструкції
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2006) Банніков, Дмитро Олегович
  UKR: Методичні вказівки містять п’ять задач з розрахунку елементів дерев’яних конструкцій. Метою їх вирішення є формування і закріплення у студента навичок щодо самостійного застосування методу граничних станів до розрахунку елементів дерев’яних конструкцій, а також роботи з нормативно-довідковою літературою з питань їх проектування. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» при вивченні спеціалізованого курсу з проектування будівельних конструкцій - «Конструкції з дерева і пластмас». Технічні терміни подані в авторській редакції.
 • Item
  Сталевий листовий гофрований профіль
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2017) Качуренко, Валентина Володимирівна; Банніков, Дмитро Олегович
  UKR: Винахід належить до галузі будівництва, зокрема до будівництва сталевих ємнісних споруд для зберігання сипучих матеріалів типу силосів, а також до машинобудівної галузі, яка виробляє листи, панелі і подібні їм елементи. Профіль листовий сталевий містить систему виконаних по площі листа гофрів, які в поперечному перерізі мають форму з двома вертикальними бічними стінками та верхньою стінкою у вигляді двоскатного симетричного даху. Технічний результат полягає у підвищенні несучої здатності і жорсткості профілю сталевого листа при одночасному зменшенні його матеріаломісткості.
 • Item
  Болтове з'єднання з подовжуючим фланцем
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2015) Качуренко, Валентина Володимирівна; Банніков, Дмитро Олегович
  UKR: Болтове з'єднання з подовжуючим фланцем містить болт, гайку, шайби та гідроізолюючу ущільнюючу прокладку. Також з'єднання доповнюється подовжуючим фланцем.
 • Item
  Спосіб визначення динамічних характеристик пружних механічних систем
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2004) Казакевич, Михайло Ісаакович; Волкова, Вікторія Євгенівна
  UK: Спосіб визначення динамічних характеристик пружних механічних систем полягає у розробці візуального способу конструктивної ідентифікації механічних систем на основі часових процесів стаціонарних коливань.
 • Item
  Сейсмостійкий фундамент (патент 69109)
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2004) Казакевич, Михайло Ісаакович; Косяк, Вікторія Миколаївна
  UK: Сейсмостійкий фундамент складається з ростверку і шарнірно з'єднаних з ним буроопускних паль, верхні частини яких вільно розташовані в свердловинах. Фундамент додатково має в'язі, які при резонансі коливань споруди і ґрунту виключаються з роботи, прикріплені одним кінцем до ростверку, а іншим - до буроопускних паль.
 • Item
  Спосіб визначення динамічних характеристик пружних механічних систем за даними перехідних процесів
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2004) Волкова, Вікторія Євгенівна
  UK: Спосіб визначення динамічних характеристик пружних механічних систем за даними перехідних процесів, при якому до механічної системи додатково прикладають зовнішнє збурення, частота якого не повинна співпадати з частотою власних коливань або бути близької до неї, при проходженні перехідного процесу, з тим, щоб зменшити вплив шумів та комбінаційних складових коливань, фіксують зміну у часі переміщень і швидкостей точок механічної системи у дискретні моменти часу Т, 2Т....nТ, додатково вимірюють зміну у часі прискорень тих же точок, виконуючи цифрову обробку записів приладів, що реєструють, отримують точкові відображення траєкторії в площинах "прискорення - переміщення" і "прискорення - швидкість", які використовуються для отримання числових значень динамічних характеристик.
 • Item
  Фасадна система
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2004) Волков, Євген Іванович; Волкова, Вікторія Євгенівна
  UK: Фасадна система містить панелі і елементи несучих конструкцій - опорні несучі профілі, ригелі, початковий та кінцевий профілі, профілі примикання до віконних та дверних прорізів. Металеві панелі виконані з протишумним покриттям, а з'єднання металевих елементів між собою здійснюється за допомогою елементів кріплення, які мають пружне покриття.
 • Item
  Вузол кріплення футерівки металевих ємностей для сипучих матеріалів
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2003) Банніков, Дмитро Олегович; Казакевич, Михайло Ісакович
  UA: Вузол кріплення футерівки металевих ємностей для сипучих матеріалів включає листи або панелі футерівки, на елементах якої з однієї сторони виконані зачепи для навішування на верхній край ємності.
 • Item
  Вузол з'єднання стінових панелей металевих ємностей для сипучих матеріалів
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2003) Банніков, Дмитро Олегович; Казакевич, Михайло Ісакович
  UA: Вузол з'єднання стінових панелей металевих ємностей для сипучих матеріалів включає стінові панелі, з'єднані між собою болтами. На зовнішній стороні стінових панелей виконані додаткові виступи, з'єднані між собою болтами, та розташовано вкладиш, що закриває вузол зі сторони сипучого матеріалу і має у верхній частині зачепи для навішування на верхній край ємності.
 • Item
  Металева ємність для сипучих матеріалів із окремих панелей
  (ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ, 2003) Банніков, Дмитро Олегович; Казакевич, Михайло Ісакович
  UA: Металева ємність для сипучих матеріалів із окремих панелей включає верхню та нижню частини у вигляді замкнених просторових оболонок із окремих стінових панелей, в якій кожна панель виконана у вигляді двошарового елемента, внутрішній шар якого має гладку поверхню, а зовнішній шар має поверхню з виступами і жорстко прикріплений до внутрішнього за допомогою проміжних болтів та розташованих по периметру обов’язкових елементів, які утворюють болтове з'єднання суміжних панелей, та прикріпленого до внутрішнього шару елементу футерівки.
 • Item
  Конструктивные решения стальных емкостей для сыпучих материалов
  ("Новая идеология", Днепропетровск, 2016) Качуренко, Валентина Владимировна; Банников, Дмитрий Олегович
  RU: В монографии приводятся результаты новейших авторских исследований, посвященных вопросам конструирования и совершенствования конструктивного решения стальных емкостных сооружений для сыпучих материалов – бункеров и силосов.
 • Item
  Вертикальные жесткие стальные емкости: современные концепции формообразования
  (ПП “МОНОЛІТ”, Дніпропетровськ, 2009) Банников, Дмитрий Олегович
  RU: В монографии обобщен и систематизирован накопленный к настоящему времени опыт проектирования вертикальных жестких стальных емкостных конструкций для сыпучих материалов, в том числе приводятся сведения об их отказах и авариях. В основной части работы изложены авторские концепции и представления о формообразовании таких сооружений с учетом особенностей их работы, методов расчета и конструирования. Монография предназначена для инженерно-технических и научных работников, связанных с проектированием емкостных конструкций для сыпучих материалов. Может быть полезна студентам, аспирантам, преподавателям строительных специальностей вузов, а также всем, интересующимся вопросами проектирования и создания тонкостенных пространственных конструкций.
 • Item
  Сипучий матеріал в ємнісній конструкції
  (ПП “МОНОЛІТ”, Дніпропетровськ, 2009) Банніков, Дмитро Олегович
  UK: В монографії представлена авторська теоретична концепція взаємодії сипучого матеріалу із елементами ємнісних будівельних конструкцій. Наведено результати порівняльного аналізу цієї концепції із виконаними автором експериментальними дослідженнями. Монографія призначена для інженерно-технічних і наукових робітників, пов’язаних із проектуванням ємнісних конструкцій для сипучих матеріалів. Може бути також корисна студентам, аспірантам і викладачам будівельних спеціальностей вузів.
 • Item
  Руководство по проектированию вертикальных стальных емкостных конструкций для сыпучих материалов
  (Новая идеология, Днепропетровск, 2009) Банников, Дмитрий Олегович
  RU: Настоящие Руководство является практическим воплощением основных теоретических и опытно-экспериментальных результатов, полученных автором в ходе его многолетних исследований стальных емкостных конструкций для сыпучих материалов. Основной задачей настоящего издания автор считает обобщенное, методическое и практически приемлемое изложение тех научных основ, которые были сформулированы им в виде теории формообразования емкостных сооружений и отражают его практическое видение затронутой проблемы – проблемы проектирования надежных и долговечных стальных емкостных конструкций в сочетании с их улучшенными эксплуатационно-техническими характеристиками. Руководство предназначено для инженерно-технических работников проектных и конструкторских организаций, занимающихся разработкой и созданием стальных конструкций. Может быть полезным для научно-технических работников, студентов и аспирантов вузов, а также всех, интересующихся вопросами проектирования тонкостенных пространственных конструкций.