Спосіб автоматизованого контролю параметрів рейкових кіл

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Спосіб автоматизованого контролю параметрів рейкових кіл включає вимірюванням під час руху значення сигнального струму в рейкових колах з наступним аналого-цифровим перетворенням. Записують дані на електронний накопичувач комп'ютера вагона-лабораторії. Визначають параметри рейкових кіл. Розраховують амплітуди сигнального струму. Визначають залежності сигнального струму від координати і порівнюють їх з нормативними кривими. Визначають види дефектів в рейкових колах.
RU: Способ автоматизированного контроля параметров рельсовых цепей включает измерение при движении значения сигнального тока в рельсовых цепях с последующим аналого-цифровым преобразованием. Записывают данные на электронный накопитель компьютера вагона-лаборатории. Определяют параметры рельсовых цепей. Рассчитывают амплитуды сигнального тока. Определяют зависимости сигнального тока от координаты и сравнивают их с нормативными кривыми. Определяют виды дефектов в рельсовых цепях.
EN: A method of automated control of parameters of rail circuits includes measuring at motion the value of signal current in the rail circuits followed by analog-digital conversion. The data are recorded on an electronic carrier of the lab computer. Then following operations are carried out: determination of the parameters of rail circuits, calculation of the amplitudes of the signal current, definition of the dependences of signal current upon a coordinate and their comparison with normative curves, identification of types of the defects in rail circuits.
Description
Т. Сердюк: ORCID 0000-0002-2609-4071
Keywords
МПК B61L 25/00, залізнична галузь, залізнична автоматика, рейкові кола (РК), вимірювання параметрів, код автоблокування, автоматична локомотивна сигналізація, патент, КАТЗ
Citation
Спосіб автоматизованого контролю параметрів рейкових кіл: пат. 50926 Україна: МПК B61L 25/00. № u200913950; заявл. 30.12.2009; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12. 2 с.