Marketing Communications: Reading Promotion Programs in Academic Libraries

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Abstract
EN: The article covers different forms of communication between library staff and its users including reading promotion. It is rather effective for libraries to communicate with the target audience. Nowadays libraries need to communicate with customers and academic libraries are not in the exception list. Academic library staff need to communicate and build strong relations with students, professors and staff of university. Target audience may be informed about the library, support of users or different events that take place in library space. Methods. Based on the analysis of scientific research, a list of potential communication channels has been identified. Library messages and reading promotion campaigns were also analyzed. Results. Part of library communication should be devoted to book reading promotion and reading programs. Library staff need to get acquainted with programming and marketing, because without this knowledge it is hard to fulfill main activity. Marketing is everywhere today, even in academic library activity. The article describes the main elements of communication between the academic library and the user: messages, channels, target audience and gives examples of information and advertising campaigns conducted by different libraries. Conclusions. Reading promotion programs maybe part of common library communication. Modern libraries start to communicate with their users, promote reading books and educate readers. It can be done with a budget on promotion and without it.
UK: Стаття висвітлює різні форми спілкування між співробітниками бібліотеки та її користувачами, включаючи просування читання. Для бібліотек досить ефективно спілкуватися з цільовою аудиторією. В даний час бібліотекам необхідно спілкуватися з клієнтами, і академічні бібліотеки не є винятком. Співробітникам академічної бібліотеки необхідно вести діалог і будувати міцні відносини зі студентами, викладачами та співробітниками університету. Цільова аудиторія може бути проінформована про бібліотеку, підтримку нею користувачів або різні події, що відбуваються в бібліотечному просторі. Methods. На основі проведеного аналізу наукових досліджень визначено список потенційних каналів комунікацій. Також було проаналізовано повідомлення бібліотек та кампанії промоції читання. Results. Частина бібліотечної комунікації повинна бути присвячена популяризації читання книг і програм читання. Співробітникам бібліотеки необхідно ознайомитися з програмуванням і маркетингом, тому що без цих знань складно виконувати основну діяльність. Маркетинг сьогодні присутній скрізь, навіть в роботі академічній бібліотеки. У статті описані основні елементи комунікації академічної бібліотеки і користувача: повідомлення, канали, цільова аудиторія та наведені приклади інформаційних та рекламних кампаній, що проводяться різними бібліотеками. Conclusions. Заохочувальні читання можуть бути частиною загального бібліотечного спілкування. Сучасні бібліотеки починають спілкуватися зі своїми користувачами, заохочують їх до читання. Це можна зробити з бюджетом на просування і без нього.
Description
A. Miamlina: ORCID 0000-0001-8981-0170
Keywords
academic library, communications, information campaign of the academic libraries, reading promotion, campaigns to support reading books in university libraries, book advertising, університетські бібліотеки, комунікації, інформаційні кампанії університетських бібліотек, промоція читання, кампанії на підтримку читання книг в університетських бібліотеках, реклама книги
Citation
Miamlina A. V. Marketing Communications: Reading Promotion Programs in Academic Libraries. University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings. 2020. No. V. Р. 20–24. DOI: 10.15802/unilib/2020_220650.
Collections