Система контролю за рухом деталей на меткомбінаті та оцінка їх залишкового ресурса

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 146 сторінках, містить 23 рисунків, 32 таблиць та 13 використані джерела. В роботі було розглянуть систему прокатки металевих слябів на меткомбінаті та оцінка залишкового ресурсу деталей. Програма представляє собою ERP систему для керування стану прокатки та вирішення проблем під час роботи підприємства. Допомагає підвищити якість продукції та покращує фінансовий стан виробництва через більш ефективне використання існуючих ресурсів. Надає можливість виконувати складський облік, а саме, додавати, замінювати, відправляти деталі на металобрухт, переглядати історію та навантаження і швидкості деталі.
ENG: The bachelor thesis is completed on 146 pages, contains 23 figures, 32 tables and 13 used sources. The work considered the system of rolling metal slabs at the metal plant and the assessment of the residual resource of parts. The program is an ERP system for managing the state of rolling stand and solving problems during the operation of the enterprise. It helps to improve the quality of products and improves the financial condition of production due to more efficient use of existing resources. Provides an opportunity to perform warehouse accounting namely: add, replace, send detail parts to scrap metal, view the history, load and speed of the part.
Description
Keywords
прокатний стан, робоча кліть, металевий сляб, металева смуга, база даних, rolling stand, working cage, metal slab, metal strip, database, ВКР, КІТ
Citation
Яровий К. В. Система контролю за рухом деталей на меткомбінаті та оцінка їх залишкового ресурса : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 121 – Інженерія програмного забезпечення / наук. керівник В. В. Разносілін ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 146 с.