Спосіб підвищення безаварійного проїзду стрілочного переводу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Спосіб підвищення безаварійного проїзду стрілочного переводу, при якому постійно контролюють лінійні зміни номінальних розмірів ширини колії в районі стрілочного переводу, відстань між гостряком та рамною рейкою. Додатково контролюють зміну профілю поверхні кочення коліс залізничних вагонів і потяга і при наявності відхилення від допустимих розмірів вмикають світлову сигналізацію, розміщену в кабіні локомотива або на окремо розміщеному світлофорі, який знаходиться на певній відстані від стрілочного переводу.
RU: Способ повышения безаварийном проезда стрелочного перевода, при котором постоянно контролируют линейные изменения номинальных размеров ширины пути в районе стрелочного перевода, расстояние между остряк и рамным рельсов. Дополнительно контролируют изменение профиля поверхности качения колес железнодорожных вагонов и локомотива и при наличии отклонения от допустимых размеров включают световую сигнализацию, расположенную в кабине локомотива или на отдельно расположенном светофоре, який находится на определенном расстоянии от стрелочного перевода.
EN: A method of increasing accident free passage of points and crossing, at which linear changes of nominal sizes of wheel track in the area of points and crossing and the distance between the switch point and the stock rail are constantly controlled. The change of the profile of rolling surface of the wheels of railroad cars and locomotive is additionally controlled, and in case of deviation from permissible sizes the light signaling is activated, which is located in the cab of locomotive or on a separately located light signal, which is placed at specific distance from the points and crossing.
Description
Keywords
МПК B61L 5/00, залізнична автоматика і телемеханіка, безпека руху, залізничний стрілочний перевід, безаварійний проїзд, патент, КАТЗ
Citation
Спосіб підвищення безаварійного проїзду стрілочного переводу: пат. 18615 Україна: МПК B61L 5/00. № u200605431; заявл. 18.05.2006; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11. 1 с.