Аналіз систем бортової діагностики на тяговому і моторвагонному рухомому складі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: В дипломній магістерській роботі розглянуто принципи побудови бортових систем діагностики рухомого складу, методику вибору діагностичних параметрів. Розглянуто та проаналізовано системи діагностики тягового та моторвагонного рухомого складу, що експлуатується на залізницях України. Оцінено ефективність роботи бортових систем діагностики та перспективи їх подальшого розвитку.
Description
Keywords
бортова система діагностики, тяговий рухомий склад, моторвагонний рухомий склад, ефективність, показники, параметри, аналіз, структура, надійність, датчик, елемент, traction rolling stock, railcar rolling stock, efficiency, structure, reliability, sensor, element, ВКР
Citation
Кравченко К. І. Аналіз систем бортової діагностики на тяговому і моторвагонному рухомому складі : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: спец. 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник Ю. В. Михайленко ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 92 с.
Collections