Якість електричної енергії на шинах 10 кв при паралельній роботі тягової підстанції з сонячною електростанцією

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: У даній роботі проведено аналіз показників якості електричної енергії на шинах 10 кВ тягової підстанції при паралельній роботі з сонячною електростанцією. На основі дослідження літературних джерел та власного досвіду наведені переваги та недоліки роботи сонячної електростанції на енергосистему від якої отримує живлення тягова підстанція. Наведена схема проведення експерименту та представлені отримані результати. Виконаний статистичний та спектральний аналіз.
RU: В данной работе проведен анализ показателей качества электрической энергии на шинах 10 кВ тяговой подстанции при параллельной работе с солнечной электростанцией. На основе исследования литературных источников и собственного опыта приведены преимущества и недостатки работы солнечной электростанции на энергосистему от которой получает питание тяговая подстанция. Приведенная схема проведения эксперимента и представлены полученные результаты. Выполнен статистический и спектральный анализ.
EN: The power quality of the traction substation on 10kV bus with parallel work of the solar power station was analyzed in this paper. According to the literature resource and own experience there are advantages and disadvantages of the solar power station work on the energy system, which feeds the traction substation. There is a diagram of experiment and its results. There is also statistical and spectral analysis.
Description
В. Сиченко: ORCID 0000-0002-9533-2897; Є. Косарєв: ORCID 0000-0003-3574-7414, М. Пулін: ORCID 0000-0003-0929-671X
Keywords
якість електроенергії, тягова підстанція, сонячна електростанція, інвертор, рівень напруги, статистичний аналіз, качество электроэнергии, тяговая подстанция, солнечная электростанция, инвертор, уровень напряжения, статистический анализ, power quality, traction substation, solar power plant, inverter, voltage level, statistical analysis, КІСЕ
Citation
Сиченко, В. Г. Якість електричної енергії на шинах 10 кв при паралельній роботі тягової підстанції з сонячною електростанцією / В. Г. Сиченко, Є. М. Косарєв, М. М. Пулін // Електрифікація транспорту. – 2017. – № 13. – С. 71–78. – DOI: 10.15802/etr.v0i13.117873.