Спосіб визначення наявності різниці діаметрів кругів котіння суміжних коліс дефектного візка залізничного вагона

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Спосіб визначення наявності різниці діаметрів кругів котіння суміжних коліс дефектного візка залізничного вагона за появою різниці в сумарній електрорухомій силі, наведеній колесами в електромагнітних датчиках, встановлених з обох сторін на контрольній ділянці залізничної колії.
RU: Способ определения наличия разницы диаметров кругов качения смежных колес дефектной тележки железнодорожного вагона по появлению разницы в суммарной электродвижущих силе, наведенной колесами в электромагнитных датчиках, установленных с обеих сторон на контрольном участке железнодорожной колеи.
EN: Method of determining the presence of difference of the diameters of the circles of rolling of adjacent wheels of defective cart of railroad car by appearance of a difference in summary electromotive force induced by wheels in electromagnetic sensors mounted from both sides in the control section of railroad track.
Description
Keywords
МПК B61L 25/00, залізнична автоматика, параметри рухомого складу, спосіб діагностування, виявлення дефектного візка вагону, патент, КАТЗ
Citation
Спосіб визначення наявності різниці діаметрів кругів котіння суміжних коліс дефектного візка залізничного вагона: пат. 14252 Україна: МПК B61L 25/00. № u200509743; заявл. 17.10.2005; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. 1 с.