Передумови проведення експериментальних досліджень по визначенню існуючого стану використання та обліку рекуперативної енергії електрорухомого складу на ділянках Придніпровської залізниці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: В роботі проведено аналіз даних щодо виконаної роботи локомотивами на ділянках Придніпровської залізниці. На цій основі обґрунтовано результати вибору ділянок для дослідних поїздок з метою реєстрації часових залежностей електричних величин в основних режимах роботи системи тягового електропостачання. Також виконано аналіз особливостей роботи схем системи енергопостачання на дослідній ділянці.
RUS: В работе проведено анализ данных касательно выполненной работы локомотивами на участках Приднепровской железной дороги. На этой основе обоснованы результаты выбора участков для опытных поездок с целью регистрации временных зависимостей электрических величин в основных режимах работы системы тягового электроснабжения. Также выполнено анализ особенностей работы схем системы электроснабжения на опытном участке.
ENG: In this paper the analysis of data about executed work by locomotives on sections of the “Pridniprovska” railway is carried out. On this basis results of the choice of sections for experimental trips for the obtaining of time dependence of electrical values for the main modes of traction power supply system of are proved. It is also executed the analysis of work features of power supply system’s schemes on the experimental section.
Description
А. Муха: ORCID 0000-0002-5629-4058; М. Костін: ORCID 0000-0002-0856-6397; О. Бондар: ORCID 0000-0003-3884-5589; О. Куриленко: ORCID 0000-0003-2045-917X
Keywords
рекуперація, електровоз, електроенергія, облік електроенергії, напруга, струм, енергоефективність, рекуперация, электровоз, электроэнергия, учет электроэнергии, напряжение, ток, энергоэффективность, energy regeneration, electric locomotive, electric energy, electricity accounting, voltage, current, energy efficiency, КЕТЕМ
Citation
Передумови проведення експериментальних досліджень по визначенню існуючого стану використання та обліку рекуперативної енергії електрорухомого складу на ділянках Придніпровської залізниці / А. М. Муха, М. О. Костін, О. І. Бондар, А. В. Нікітенко, О. Я. Куриленко // Електрифікація транспорту. – 2017. – № 13. – С. 54–58. – DOI: 10.15802/etr.v0i13.117830.