Особливості художнього образу мікробатьківщини в україномовній поезії Канади другої половини ХХ ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Острозька академія”, м. Острог
Abstract
UKR: У статті аналізуються особливості художнього образу мікробатьківщини як складової проблеми батьківщини в україномовній поезії Канади другої половини ХХ ст.
RUS: В статье анализируются особенности художественного образа микрородины как составляющей проблемы родины в украиноязычной поэзии Канады второй половины ХХ века-
ENG: In this article the features of an artistic image of mikrohomeland is analyzed as part of the problem of the motherland in Ukrainian-Canadian poetry of the late 20th century.
Description
І. Накашидзе: ORCID 0000-0002-7816-2339
Keywords
україномовна поезія Канади, мікробатьківщина, земля дитинства, пейзаж, образ хати, украиноязычная поэзия Канады, микрородина, земля детства, образ дома, Ukrainian poetry in Canada, mikro homeland, land of childhood, landscape, image of house, КУ
Citation
Накашидзе І. С. Особливості художнього образу мікробатьківщини в україномовній поезії Канади другої половини ХХ ст. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Острог, 2012. Вип. 27. С. 345–347. Повний текст.