Передперекладацький аналіз концептосфери художнього твору як надійна система координат, що дає перекладачеві змогу стати співавтором цільового тексту (на матеріалі роману Ф. С. Фіцджеральда «Ніч лагідна» й тексту його перекладу українською мовою)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Міжнародного гуманітарного університету, м. Одеса
Abstract
UK: У статті аналізується характер понятійного змісту концепту ЛЮБОВ і лінгвостилістичні засоби його репрезентації в тексті роману Ф.С. Фіцджеральда «Ніч лагідна» й у тексті перекладу цього роману українською мовою, який виконано М. Пінчевським. Доводиться, що адекватний переклад англійського слова love, який репрезентує головний концепт роману – концепт ЛЮБОВ, забезпечується українським словом любов, семантичний обсяг якого включає й значно перевищує семантику слова кохання.
RU: В статье анализируется характер понятийного содержания концепта ЛЮБОВЬ и лингвостилистические средства их репрезентации в тексте романФ. С. Фицджеральда «Ночь нежна» и в тексте перевода этого романа на украинский язык, выполненного М. Пинчевским. Обосновывается, что адекватный перевод английского слова love, репрезентирующего главный концепт романа – концепт ЛЮБОВЬ, обеспечивается украинским словом любов, семантический объем которого включает и значительно превышает семантику слова кохання.
EN: The article deals with the character of the notional content of the concept of LOVE and the linguistic means of its representation in the text of the novel “Tender is the night” by F. S. Fitzgerald and the text of its translation into Ukrainian performed by M. Pinchevsky. The author has substantiated that the adequate translation of the English word love representing the pivotal concept of the novel – that of LOVE is achieved only by means of the Ukrainian word любов whose semantic structure comprises and considerably exceeds that of the word кохання.
Description
Н. Білан: ORCID 0000-0001-6732-7831
Keywords
концепт ЛЮБОВ, понятійний зміст, зсув смислових акцентів, переклад, перекладачі-шістдесятники, концепт ЛЮБОВЬ, понятийное содержание, сдвиг смысловых акцентов, перевод, переводчики-шестидесятники, concept of LOVE, notional content, shift of semantic focuses, translation, translators of the 1960 s, КФП
Citation
Білан, Н. І. Передперекладацький аналіз концептосфери художнього твору як надійна система коордінат, що дозволяє перекладачеві стати співавтором цільового тексту (на матеріалі роману Ф. С. Фіцджеральда «Ніч лагідна» та тексту його перекладу українською мовою) // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія "Філологія" : зб. наук. пр. – Одеса, 2019. – Вип. 38, т. 1. – C. 131–133.