Ґендерна рівність: міжнародний досвід та українські реалії (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вид-во Маковецький, ДНУЗТ
Abstract
UK: У статті досліджується досвід країн сталої демократії у здійсненні ґендерної політики, європейський досвід участі жінок у політичному житті, аналізуються українські реалії у проведенні ґендерних перетворень, пропонуються шляхи подолання ґендерного дисбалансу.
RU: В статье исследуется опыт стран постоянной демократии в осуществлении гендерной политики, европейский опыт участия женщин в политической жизни, анализируются украинские реалии в проведении гендерных преобразований, предлагаются пути преодоления гендерного дисбаланса.
EN: The expirience of stability democratic countries in doing gender policy and women which take part in policy life in europian practice. The ukrainian realias in doing gender transformations and ways of exception of gender disbalance are analyzed in the article.
Description
В. Ковтун: ORCID 0000-0002-0258-1203
Keywords
ґендерна рівність, ґендерні перетворення, становище жінок, ґендерна політика, паритетна демократія, індекс людського розвитку, гендерное равенство, гендерные преобразования, положение женщин, гендерное политика, паритетное демократия, индекс человеческого развития, КУ
Citation
Ковтун, В. В. Ґендерна рівність: міжнародний досвід та українські реалії : [препринт] / В. В. Ковтун // Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій : Монографія. – Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2009. – С. 295–304.