Розробка системи діагностування та керування зарядом електромобіля на базі мікроконтролера ESP32

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дипломна кваліфікаційна робота бакалавра виконана на 49 сторінках, містить 11 ілюстрації, 7 таблиць,11 використаних джерел та 2 додатки. В бакалаврській роботі виконано за допомогою середовища Easy EDA розробку принципової схеми блока живлення та підключення мікроконтролера до блока живлення та датчиків. Розроблено та відтворено в програмному середовищі SolidWorks 2014 3D модель корпусу для установки плати в середину корпуса. Розроблені основи охорони праці та безпеки при обслуговувані акумуляторів. Мета дослідження полягає в тому щоб частіше використовували мікроконтролер ESP32 в електромобілях, щоб прискорити перехід з автомобілів внутрішнього згоряння на електромобілі та для популяризації електромобілів серед звичайних людей.
ENG: The bachelor's thesis is made on 49 pages, contains 11 illustrations, 7 tables, 11 sources used and 2 appendices. In the bachelor's thesis, the Easy EDA environment was used to develop the schematic diagram of the power supply and connect the microcontroller to the power supply and sensors. Developed and reproduced in the software environment SolidWorks 2014 3D model of the case for installing the board in the middle of the case. Developed the basics of labor protection and safety in the maintenance of batteries. The aim of the study is to make more frequent use of the ESP32 microcontroller in electric vehicles to accelerate the transition from internal combustion vehicles to electric vehicles and to promote electric vehicles among ordinary people.
Description
Keywords
мікроконтролер, принципова схема, блок живлення, модель, корпус, електромобіль, microcontroller, schematic diagram, power supply, model, housing, electric car, КЕТЕМ
Citation
Ковальов Я. І. Розробка системи діагностування та керування зарядом електромобіля на базі мікроконтролера ESP32 : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавр : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник А. М. Муха ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 49 с.