Проект тепловоза з гібридною силовою установкою

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Об'єктом дослідження в дипломній магістерській роботі виступає тепловоз, а метою – його проект. Проаналізовані потреба в оновленні парку локомотивів та основні напрями його модернізації. Розглянутий світовий досвід модернізації маневрового локомотивного парку, застосування альтернативних джерел енергії та гібридної силової установки на тепловозах. Проаналізовані характеристики різних накопичувачів енергії та можливість їх застосування на локомотивах. Запропонована схема гібридного приводу для маневрового тепловоза. Визначені основні параметри експлуатації та режими роботи маневрових тепловозів в різних видах роботи в умовах Криворізького регіону. Розглянуті методики розрахунку витрати палива та середньоексплуатаційного ККД маневрового тепловоза та тепловоза з гібридною силовою установкою.
ENG: The object of research in the master's thesis is a locomotive, and the goal - his project. The need for renewal of the locomotive fleet and the main directions of its modernization are analyzed. The world experience of modernization of shunting locomotive fleet, application of alternative energy sources and hybrid power plant on locomotives is considered. The characteristics of different energy storage devices and the possibility of their use on locomotives are analyzed. The scheme of the hybrid drive for the shunting locomotive is offered. The basic parameters of operation and modes of operation of shunting locomotives in different types of work in the conditions of the Kryvyi Rih region are determined. Methods of calculation of fuel consumption and average operational efficiency of shunting locomotive and locomotive with hybrid power plant are considered.
Description
Keywords
тепловоз, проект, модернізація, гібридна силова установка, накопичувач енергії, акумуляторна батарея, електромеханічна характеристика, електротягова характеристика, тягова характеристика, техніко-економічна характеристика, розважування тепловоза, витрата палива, середньоексплуатаційний ККД, diesel, design, modernization, hybrid, energy storage, batteries, electromechanical characteristics, electrical traction characteristics, traction, technical and economic characteristics, weighing locomotives, fuel consumption efficiency, average operating efficiency, ВКР, КЛ
Citation
Кравченко В. С. Проект тепловоза з гібридною силовою установкою : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник Д. В. Бобирь ; Укр. держ. ун-т науки і техолоій. Дніпро, 2021. 123 с.