Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: У збірнику наукових праць наведені матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансферу технологій». Збірник наукових праць становить інтерес для наукових працівників, викладачів, фахівців з інтелектуальної власності та управління проєктами, а також студентів.
ENG: The collection of scientific papers presents the materials of the VI International Scientific and Practical Internet Conference "Project Management. Prospects for the Development of Project and Neuromanagement, Information Management Technologies, Technologies for the Creation and Use of Intellectual Property Rights, Technology Transfer". The collection of scientific papers is of interest to researchers, teachers, specialists in intellectual property and project management, as well as students.
Description
ліцензія Creative Commons Із Зазначенням Авторства – Некомерційна – Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна
Keywords
збірник наукових праць, управління проєктами, нейроменеджмент, інформаційні технології управління, науково-практична інтернет-конференція, розвиток проєктного управління, міжнародна наукова спільнота, відкриті освітні ресурси, ліцензія CC BY-NC-SA 4.0, ліцензія Creative Commons Із Зазначенням Авторства – Некомерційна – Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна, collection of scientific papers, project management, neuromanagement, information management technologies, scientific and practical Internet conference, development of project management, international scientific community, open educational resources, license CC BY-NC-SA 4.0, license Creative Commons Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International, OER, КІВтаУП (ІПБТ)
Citation
Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. пр. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (21–22 берез. 2024 р.). Дніпро : Укр. держ. ун-т науки і технологій, 2024. 796 с. DOI: 10.15802/978-617-7440-41-2.