Синергетичний регулятор напруги у тяговій мережі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UKR: У роботі досліджується обґрунтування доцільності застосування декількох регуляторів тягової напруги в системах тягового електропостачання, тим самим підвищення його ефективності роботи. Основним завданням на сьогодні це досягнення більш високих енергетичних показників системи тягового електропостачання постійного струму та підвищення енергоефективності ЕРС при високих швидкостях руху необхідно впроваджувати системи для звуження діапазону відхилення напруги на струмоприймачах швидкісного ЕРС. Основний принцип регулювання напруги повинен бути побудований на застосуванні ідей нечіткої логіки для побудови системи управління ПІД-регулятором Методи дослідження – аналіз моделі, порівняння різних типів регуляторів напруги
ENG: The substantiation of expediency of application of several regulators of traction voltage in systems of traction power supply, by that increase of its efficiency of work is investigated in work. The main task today is to achieve higher energy performance of the traction power supply system of direct current and increase the energy efficiency of EMF at high speeds, it is necessary to implement systems to narrow the range of voltage deviation on the current collectors of high-speed EMF. The basic principle of voltage regulation should be based on the application of ideas of fuzzy logic to build a control system PID-regulator. Research methods - model analysis, comparison of different types of voltage regulators
Description
Keywords
автоматичне регулювання напруги, нечітка логіка, ПІД-регулятор, пристрої регулювання напруги, automatic voltage regulation, PID controller, fuzzy logic, voltage regulation devices, ВКР
Citation
Бондаренко М. О. Синергетичний регулятор напруги у тяговій мережі : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: спец. 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник А. М. Афанасов ; Дніпро в. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В.А. Лазаряна. Дніпро, 2020. с.90.