Використання клиново-призматичних робочих органів для прокладання підземних комунікацій способом статичного проколу ґрунту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ХНАДУ, Харків
Abstract
UKR: Будівництво нових ліній електромереж в умовах сьогодення вимагає використання безтраншейних технологій, що забезпечують мінімальне руйнування міської інфраструктури, та знижують собівартість проведення робіт. Групове прокладання комунікацій передбачає розміщення в одній технологічній порожнині від 2 до 9 захисних футлярів, а форма перетину отвору циліндрична, що зумовлює наявність пустот. Використання робочих органів запропонованої клиново-призматичної форми зменшує площу пустот до 15% в порівнянні з традиційними конічно-циліндричними робочими органами, що в свою чергу зменшує лобовий опір проколюванню до 1,2…1,76 рази.
ENG: The construction of new power lines in today's conditions requires the use of trenchless technologies that ensure minimal destruction of the city infrastructure and reduce the cost of the work. Group laying of communications involves the placement of 2 to 9 protective cases in one technological cavity, and the shape of the cross-section of the opening is cylindrical, which causes the presence of voids. The use of working bodies of the proposed wedge-prismatic form reduces the area of voids by up to 15% compared to traditional conical-cylindrical working bodies, which in turn reduces the frontal resistance to puncture up to 1.2...1.76 times.
Description
О. Посмітюха: ORCID 0000-0002-9701-3873
Keywords
клиново-призматичний наконечник, технологічна порожнина, футляр, проколювання грунту, пустоти, лобовий опір проколювання, статичний прокол, wedge-prismatic tip, technological cavity, case, soil puncture, voids, frontal puncture resistance, static puncture, КПММ
Citation
Посмітюха О. П. Використання клиново-призматичних робочих органів для прокладання підземних комунікацій способом статичного проколу ґрунту. Розбудова i відновлення машинобудівного комплексу України : збірник тез Міжнародної наук.-практичної конф., (30 травня 2023, Харків). Харків : ХНАДУ, 2023. С. 177 – 178.