Дослідження форми втрати стійкості вантажного рухомого складу як системи пружних стержнів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП «ДОСЗТ»
Abstract
UKR: Теоретичні дослідження направлені на визначення форми втрати стійкості вантажного рухомого складу як системи пружних стержнів. Кузов із двома з’єднаними автозчіпними пристроями попереду та ззаду вантажного вагона розглядається як стиснений стержень із двома значно ослабленими перерізами у місцях з’єднання корпусу автозчеплення з рамою. Отримано аналітичні вирази для визначення критичної стискної сили для системи з двома ступенями свободи у разі абсолютної жорсткості стержнів.
ENG: Theoretical studies are aimed at determining the form of loss of stability of freight rolling stock as a system of elastic rods. The body with two coupled automatic couplers in front and behind the freight car is considered as a compressed rod with two weakened sections at the joints of the coupler body with the frame. Analytical expressions are obtained for determining the critical compressive force for a system with two degrees of freedom in the case of absolute stiffness of the rods.
RUS: Теоретические исследования направлены на определение формы потери устойчивости грузового состава как системы упругих стержней. Кузов с двумя соединенными автосцепными устройствами впереди и сзади грузового вагона рассматривается как сжатый стержень с двумя ослабленными сечениями в местах соединения корпуса автосцепки с рамой. Получены аналитические выражения для определения критической силы сжатия для системы с двумя степенями свободы в случае абсолютной жесткости стержней.
Description
А. Швець: ORCID 0000-0002-8469-3902
Keywords
безпека руху, піввагон, система пружних стержнів, поздовжні сили, форма втрати стійкості, traffic safety, gondola car, system of elastic rods, longitudinal forces, form of stability loss, КТБМ
Citation
Швець А. О. Дослідження форми втрати стійкості вантажного рухомого складу як системи пружних стержнів. Вісн. сертифікації залізн. трансп. 2021. № 06 (70). С. 1–13.