Особливості динаміки фізичної підготовленості студентів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ
Abstract
UKR: Мета дослідження. Мета дослідження – виявити існуючі тенденції щодо динаміки показників фізичної підготовленості студентів за період їх навчання з першого по четвертий курс. Методологія. У дослідженні брали участь 30 студентів. Діагностика показників фізичної підготовленості студентів проводилась з використанням тестів запропонованих в Державних тестах і нормативах оцінки фізичної підготовленості населення України. Наукова новизна. Встановлено тенденції щодо динаміки фізичної підготовленості студентів. Висновки. Під час навчання на першому курсі у студентів відбувається достовірне зростання усіх показників фізичної підготовленості. На другому курсі продовжуються достовірні позитивні зміни рівня фізичної підготовленості за всіма показниками. Під час навчання на третьому курсі для студентів є характерною стабілізація результатів у тесті «нахил вперед з положення сидячи». За іншими показниками відбувається достовірне зниження рівня результатів. На четвертому курсі спостерігається стабілізація результатів у таких тестах як «нахил вперед з положення сидячи» та «човниковий біг 4x9 метрів». За іншими показниками відбувається достовірне зниження рівня результатів.
ENG: Introduction and purpose of the study. The problem of physical fitness in general and physical fitness of students in particular is one of the key issues for physical education. It was studied by many specialists. At the same time, many questions remain. So, in particular, the issue of determining the dynamics of physical fitness of students during their studies at a higher education institution is relevant. The purpose of the research is to reveal existing trends regarding the dynamics of indicators of physical fitness of students during the period of their studies from the first to the fourth year. Methodology. 30 students of the Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan participated in the study. The age of the research participants was 17-20 years. Diagnostics of the indicators of physical fitness of students was carried out using the tests proposed in the State tests and standards for assessing the physical fitness of the population of Ukraine. The Student's t-test for dependent samples was used for statistical processing of the obtained data. Scientific novelty. Trends regarding the dynamics of students' physical fitness have been established. Conclusions. During the first year of study, students experience a significant increase in all indicators of physical fitness. In the second year, the students continue to see significant positive changes in the level of physical fitness according to all indicators. At the end of the second year, students reach the maximum level in the development of physical qualities. During the third year of study, stabilization of the results in the test "leaning forward from a sitting position" is characteristic for students. According to other indicators, there is a significant decrease in the level of results. In the fourth year, the students have a stabilization of the results in such tests as "leaning forward from a sitting position" and "shuttle run 4x9 meters". According to other indicators, there is a significant decrease in the level of results. The level of physical fitness of students after the end of the fourth year is significantly higher than before the beginning of the first year according to all indicators.
Description
В. Пічурін: ORCID 0000-0002-3893-375X
Keywords
фізичне виховання, студенти, сила, витривалість, спритність, гнучкість, physical education, students, strength, endurance, dexterity, flexibility, КФВ
Citation
Пічурін В. В. Особливості динаміки фізичної підготовленості студентів. Наук. часопис Нац. пед. ун-у імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2022. № 10 (155). С. 131–138. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.10(155).29.