Методологічний підхід до науково-дослідної роботи студентів як фактор розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців

No Thumbnail Available
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Переяслав-Хмельницький
Abstract
UKR: У статті обґрунтовується необхідність залучення студентів до науково-дослідної роботи відповідно до вимог вищої школи та чинного законодавства. Пропонуються шляхи ознайомлення студентів із методологією проведення наукових досліджень.
RUS: В статье обосновывается необходимость привлечения студентов к научно-исследовательской работе в соответствии с требованиями высшей школы и действующего законодательства. Предлагаются пути ознакомления студентов с методологией проведения научных исследований.
ENG: The article deals with the necessity of attracting students to the research work in accordance with the requirements of the high school and the current legislation. The ways of students’ acquaintance with the methodology of conducting scientific researches are offered.
Description
І. Накашидзе: ORCID: 0000-0002-7816-2339
Keywords
науково-дослідна робота студентів, наукові дослідження, методологія досліджень, научно-исследовательская работа студентов, научные исследования, методология исследований, students’ research work of, scientific research, methodology of research, КУГПІС
Citation
Накашидзе, І. С. Методологічний підхід до науково-дослідної роботи студентів як фактор розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців: [препринт] / І. С. Накашидзе // Сучасна гуманітаристика : матеріали III Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. ( Переяслав-Хмельницький, 13.10.17). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 59–63.