Дослідження стану теплоізоляції кузовів пасажирських вагонів із застосуванням тепловізійного контролю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 54 сторінках, містить 34 ілюстрацій, 1 таблицю та 14 використаних джерел. Мета роботи – аналіз конструктивних схем, теплотехнічних характеристик кузовів пасажирських вагонів України та світу, шляхи їхньої уніфікації та перспективи розвитку. Предметом дослідження є кузова пасажирських вагонів , а також конструктивні рішення щодо модернізації кузовів вагонів у рухомому складі України, що дозволяють забезпечувати уніфікацію. Методи дослідження – метод порівняння, аналізу та синтезу, метод базового агрегату (метод уніфікації - створення або модифікація конструкцій на основі стандартних та апробованих компонентів), метод модифікації (пристосування виробу, що вже випускається, до нових умов без зміни в них найбільш дорогих і відповідальних частин) і метод агрегатування (принцип модульності, коли новий виріб створюється на основі комбінації вже наявних уніфікованих агрегатів, які мають повну взаємозамінність (сумісність) за експлуатаційними показниками та приєднувальним розміром). Визначено ряд потенційних тепловтрат в кузовах вагонів, проведено розрахунки необхідної товщини стінки вагона, визначено тенденції та напрямки щодо покращення теплоізолючих властивостей кузовів вагонів. При проведенні вимірювань складено попередній план, умови та методика проведення тепловізійного контролю на основі технічних характеристик тепловізора Testo 875-1. Результати роботи можуть стати основою для подальших досліджень в області збереження тепла, підвищення опору теплоізоляції кузовів пасажирських вагонів та контейнерів з метою підвищення комфортиності пасажирів під час подорожей залізничним транспортом або ж збереженості при доставці вантажів.
Description
Keywords
теполовізор, тепоізоляція, вагон, кузов, вимірюівння, КРС (ЛІ)
Citation
Качараба В. В. Дослідження стану теплоізоляції кузовів пасажирських вагонів із застосуванням тепловізійного контролю : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник Ю. В. Терещак ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 54 с.