Модульна система як засіб підвищення якості при вивченні нарисної геометрії студентами технічних ВНЗ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: У статті виконано порівняння класичної й комп’ютерної системи оцінки знань студентів, проаналізований ефект застосування системи дистанційного навчання «Прометей». Показано позитивні сторони проходження студентами модульного контролю.
RU: В статье выполнено сравнение классической и компьютерной системы оценки знаний студентов, проанализирован эффект применения системы дистанционного обучения «Прометей». Показаны позитивные стороны прохождения студентами модульного контроля.
EN: The comparison of classical and computer testing system is given in the article. The effect of usage of «Prometey » remote education system is analyzed. The positive effects of passing the Module Tests by students are shown.
Description
А. Краснюк: ORCID 0000-0002-1400-9992; Т. Ульченко: ORCID 0000-0003-2354-7765
Keywords
модульний контроль, нарисна геометрія, тестування, модульный контроль, начертательная геометрия, тестирование, module control, descriptive geometry, testing, КГ
Citation
Краснюк, А. В. Модульна система як засіб підвищення якості при вивченні нарисної геометрії студентами технічних ВНЗ / А. В. Краснюк, Т. В. Ульченко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 38. – С. 153 – 156. – DOI: 10.15802/stp2011/6827.