Випуск 38

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 39
 • Item
  Вип. 38 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Математичне моделювання параметрів втомної міцності структурно-неоднорідних металічних систем
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Кузін, Микола Олегович; Мещерякова, Тетяна Миколаївна
  UK: З використанням підходів термодинаміки запропоновано варіант математичної моделі механіки опису параметрів втомної міцності в процесі експлуатації. Показано зв’язок отриманих співвідношень із сучасними критеріями довговічності тіл.
 • Item
  Еволюція поняття страхування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Горб, Володимир Андрійович; Смолянська, В. В.
  UK: У статті показано еволюцію поняття страхування від найраніших форм до сучасних. Показано розвиток страхування в Україні. В табличній формі наведено огляд трансформації поняття страхування.
 • Item
  Сучасні інструменти маркетингу вантажних перевезень у ринкових умовах України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Радіонова, Наталія Вікторівна; Кобець, О. І.
  UK: В статті розглядається питання пошуку шляхів використання інструментів маркетингу для вирішення проблем розвитку економіки залізничного транспорту та функціонування даної галузі в ринкових умовах.
 • Item
  Концепція удосконалення Дніпропетровського міського транспорту як одного з ключових факторів туристичної привабливості міста
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Мозолевич, Григорій Якович; Тітяпов, В. І.; Засуха, І. С.
  UK: Запропоновано нові напрямки розвитку дніпропетровського міського транспорту. Запропоновано побудову нової трамвайної лінії, виконано аналіз маршруту й проведено технічні та економічні розрахунки експлуатації.
 • Item
  Принципи побудови тарифів на перевезення пасажирів у приміському та регіональному сполученні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Пінчук, Олена Петрівна; Пинчук, Елена Петровна; Pinchuck, Olena P.
  UK: В роботі запропоновано принципи побудови тарифів на перевезення пасажирів у приміському та регіональному сполученнях з урахуванням можливості визначення рентабельності окремого поїзда.
 • Item
  Форми ефективної регіональної економіки та управління
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Мирошник, Наталія Володимірівна
  UK: Визначено форми ефективної регіональної організації. За умов становлення багатоукладної ринкової економіки в Україні здійснюється пошук оптимального поєднання державного управління і ринкового саморегулювання. Тому реформування української економіки призвело до поглиблення кризових процесів, економічного спаду. Різноманітні завдання державного регулювання економіки вирішуються в результаті реалізації певних функцій: забезпечення ефективності, справедливості, сприяння макроекономічному зростанню й стабілізації.
 • Item
  Методы хаотической динамики в задачах исследования технолого-экономических свойств вагонопотоков
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Крамаренко, Галина Александровна; Нечай, А. В.; Скалозуб, Владислав Васильевич
  RUS: В работе исследованы возможности методов хаотической динамики применительно к актуальным задачам анализа и прогнозирования экономических и технологических свойств вагонопотоков, представленных соответствующими временными рядами. Установлена также целесообразность использования метода обобщенного логистического отображения для построения оперативного прогноза поведения временных рядов.
 • Item
  Удосконалення обліку та аналізу використання основних засобів у дистанційній сигналізації та зв'язку
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Козуберда, А. М.; Привалова, Любовь Василівна
  UK: У статті розглядаються пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку у дистанції сигналізації та зв’язку та причини таких рішень. Пропонується використовувати нові методи нарахування амортизації, змінити критерії зарахування до малоцінних та швидкозношуваних предметів та спростити процедуру списання основних засобів. Ці зміни мають скоротити витрати на підприємстві, спростити роботи бухгалтерії та покращити загальні показники роботи дистанції, краще забезпечувати її основну функцію – безпеку руху поїздів.
 • Item
  Теоретико-методичний підхід до визначення конкурентоспроможності послуг, що надаються пасажирськими видами транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бараш, Юрій Савелійович; Покотілов, Анатолій Антонович; Чаркіна, Тетяна Юріївна
  UKR: Робота присвячена теоретико-методичному підходу до визначення конкурентоспроможності різних видів пасажирського транспорту з урахуванням їх негативного впливу на довкілля та утримання власної інфраструктури.
 • Item
  Забезпечення антикорозійного захисту і декоративного забарвлення деталям з титанових сплавів при хіміко-термічній обробці у контрольованому азотокисневмісному середовищі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Ткачук, О. В.; Сірик, Зіновій Орестович; Погрелюк, І. М.
  UK: Встановлено закономірності формування оксинітридних шарів на поверхні титанових сплавів за контрольованого модифікування киснем попередньо сформованих нітридних покриттів. Показано залежність поверхневого забарвлення титанових сплавів від складу сформованих оксинітридів. Встановлено, що оксинітрування забезпечує титановим сплавам високу корозійну тривкість. Доведено доцільність диференційованого підходу до вибору структурно-фазового стану поверхневих шарів оксинітрованого титану залежно від агресивного середовища.
 • Item
  Тягові розрахунки на множині Парето за двома показниками
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Лагута, Василь Васильович
  UK: Задача тягових розрахунків розглядається як задача про розподіл ресурсу у векторній постановці. Рішення ґрунтується на динамічному програмуванні з використанням безлічі точок оптимальних за Парето значень цільової функції (енергія, час).
 • Item
  Корреляционный путевой приемник тональных рельсовых цепей
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Гончаров, Константин Викторович
  RU: Работа посвящена дальнейшему совершенствованию алгоритмов обработки сигналов контроля рельсовой линии. Выполнено имитационное моделирование корреляционного путевого приемника тональных рельсовых цепей, проведен сравнительный анализ корреляционного приемника и приемника прямого усиления.
 • Item
  Вдосконалення технології ліквідації наслідків витоків нафтопродуктів під час перевезень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Переста, І. Я.; Яришкіна, Лариса Олександрівна; Музикіна, Світлана Ігорівна; Зеленько, Юлія Володимирівна; Журавель, Ірина Леонідівна
  UKR: В статті обговорено шляхи вдосконалення технології ліквідації наслідків витоків нафтопродуктів під час перевезень.
 • Item
  Физическое моделирование рассеивания шахтных вод в акватории Черного моря
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Беляев, Николай Николаевич; Кириченко, Павел Сергеевич
  RU: Представлены результаты физического эксперимента по моделированию сброса шахтных вод Криворожского региона а акваторию Черного моря. Эксперимент проведен в гидравлическом лотке.
 • Item
  Математическое моделирование процесса затекания токсичного газа в помещение через систему вентиляции при чрезвычайной ситуации на территории химически опасного объекта
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Беляев, Николай Николаевич; Долина, Леонид Федорович; Гунько, Елена Юрьевна
  RU: Разработана трехмерная численная модель расчета процесса распространения токсичного газа на промплощадке и затекания токсичного газа в помещение при аварийном выбросе на предприятии. Модель основывается на численном интегрировании уравнений конвективно-диффузионного переноса примеси и невязкой несжимаемой жидкости. Приводятся результаты вычислительного эксперимента.
 • Item
  Наближені розгортки сфери
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Попудняк, Юрій Якович; Ульченко, Тетяна Володимирівна; Щербак, Андрій Святославович
  UK: У статті розглядаються і аналізуються найпоширеніші методи приблизної розгортки сфери. Наведено приклади і послідовне виконання.
 • Item
  Модульна система як засіб підвищення якості при вивченні нарисної геометрії студентами технічних ВНЗ
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Краснюк, Андрій Віталійович; Ульченко, Тетяна Володимирівна
  UK: У статті виконано порівняння класичної й комп’ютерної системи оцінки знань студентів, проаналізований ефект застосування системи дистанційного навчання «Прометей». Показано позитивні сторони проходження студентами модульного контролю.
 • Item
  Визначення напруженно-деформованого стану міжповерхового перекриття та вибір оптимального рішення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Кирпа, Іван Іванович; Гринишин, А. О.
  UK: За результатами розрахунку міцності похилих перерізів конструкцій перекриттів здійснено техніко-економічне порівняння вартості, трудомісткості, витрат бетону та арматури з наступним визначенням найбільш економічного рішення перекриття.
 • Item
  Корректировка результатов расчета напряжений по МКЭ методом HSS
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Банников, Дмитрий Олегович; Гуслистая, Анна Эдуардовна
  RU: Проанализировано применение метода Hot Spot Stress (HSS) в постановке линейной поверхностной экстраполяции (LSE) для корректировки результатов расчета, полученных методом конечных элементов (МКЭ) в случае сингулярности напряжений. Приведенные примеры конструкций и тестовые примеры были рассчитаны с помощью проектно-вычислительного комплекса SCAD for Windows (версия 11.3).
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна