Удосконалення конструкції вузла проміжного рейкового скріплення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дипломна робота складається із 67 сторінок, 4 таблиць, 43 рисунків та 130 літературних джерел. У даній магістерській роботі виконано: встановлені взаємозв'язки між експлуатаційними та конструктивними особливостями роботи проміжних рейкових скріплень вітчизняного та зарубіжного виробництва; створено та запропоновано конструкцію пружної клеми з підвищеною пружністю, з метою використання її у рейковому скріпленні типу КБ65 з одночасною можливістю її адаптації з метою використання у польському скріпленні типу SB-3 так і для вітчизняних клемно-болтових скріплень (СКД65-Б, яке є прототипом вищезгаданого вітчизняного скріплення; за допомогою математичного моделювання було досліджено та проаналізовано напружений стан удосконаленої конструкції вузла скріплення типу КБ65.
ENG: Master thesis consists of four parts (chapters) and general conclusions. It contains 4 tables. The total amount of pages of the diploma project is 67. The number of used literary sources is130. In this master's thesis are performed: the relationship between operational and design features of the intermediate rail fasteners of domestic and foreign production; created and proposed the design of an elastic terminal with high elasticity, in order to use it in rail fastening type KБ65 with the possibility of its adaptation for use in Polish fastening type SB-3 and for domestic terminal-bolt fasteners (СКД65-Б, which is a prototype of the above-mentioned domestic bonding; with the help of mathematical modeling the stress state of the improved design of the fastening unit type KБ65 was investigated and analysed.
Description
Keywords
залізнична колія, проміжні рейкові скріплення, сила притискання, пружні деформації, напруження, railway track, intermediate rail fastenings, clamping force, elastic deformations, stresses, ВКР, КТІ
Citation
Соболевський С. О. Удосконалення конструкції вузла проміжного рейкового скріплення : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник Р. В. Маркуль ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 75 с.