Особливості одержання технічної вищої освіти особами із вадами слуху та їх працевлаштування. Досвід і перспективи

Abstract
UKR: У статті проаналізовано головні виклики, що постають перед освітянами під час супроводу інклюзивного навчання за технічними спеціальностями на прикладі Регіонального центру освіти інвалідів Національної металургійної академії України (м. Дніпро). Розглянуто системний підхід до навчання глухих і слабочуючих студентів за спеціальністю 131 - Прикладна механіка (освітня програма з технології машинобудування). Запропоновано комплекс заходів, які дозволяють адаптуватись студентам з особливими потребами до навчання в університеті, сформувати адекватне освітнє середовище, успішно працевлаштовуватись на підприємствах машинобудівного комплексу Придніпровського регіону.
ENG: The article analyzes the main challenges facing educators during the support of the process of inclusive education in technical specialties on the example of the Regional Center for Education of the Disabled of the National Metallurgical Academy of Ukraine (Dnipro). Here the systematic approach to teaching deaf and hard of hearing students is considered in the specialty 131 - Applied Mechanics (educational program of mechanical engineering technology). A set of measures is proposed to allow students with special needs to adapt to study at the university, to form an adequate educational environment, to be successfully employed at the enterprises of the machine-building complex of the Dnieper region.
Description
В. Анісімов: ORCID 0000-0001-5205-9301
Keywords
інклюзивна освіта, особа з особливими освітніми потребами, inclusive education, person with special educational needs, КТМ
Citation
Каракай О. С., Волобоєв В. О., Гришин В. С., Анісімов В. М., Лагун В. М. Особливості одержання технічної вищої освіти особами із вадами слуху та їх працевлаштування. Досвід і перспективи. Теорія і практика металургії. 2021. № 5 (130). С. 73–78. DOI: https://doi.org/10.34185/tpm.5.2021.09.