Система електропостачання приміщення побутово-офісного призначення з використанням відновлювальних джерел енергії та інтегрованою станцією заряджання електромобілів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 56 сторінках, містить 8 ілюстрацій, 7 таблиць та 18 використаних джерел. В бакалаврській роботі проведено критичний огляд сучасних тенденцій у галузі використання відновлювальних джерел енергії в системах електропостачання побутових приміщень, обґрунтування вибору джерела та схемних рішень що до його підключення до системи електропостачання. Розроблена принципова схема електропостачання об’єкта, виконано вибір проводів та кабелів, апаратури керування та захисту. Розроблена підсистема заряджання електромобілів. Наведені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.
ENG: The bachelor's thesis is completed on 56 pages, contains 8 illustrations, 7 tables and 18 sources used. The bachelor's thesis provides a critical review of current trends in the use of renewable energy sources in the power supply systems of domestic premises, justification of the choice of source and circuit solutions for its connection to the power supply system. The basic scheme of power supply of the object is developed, the choice of wires and cables, the equipment of management and protection is executed. The subsystem of charging of electric cars is developed. The basics of labor protection and safety in emergency situations are given.
Description
Keywords
сонячна панель, інвертор, електромобіль, зарядна станція, будівля, альтернативні джерела, генерація, сонячна електростанція, solar panel, inverter, electric car, charging station, building, alternative sources, generation, solar power plant, КЕТЕМ
Citation
Шуйський М. С. Система електропостачання приміщення побутово-офісного призначення з використанням відновлювальних джерел енергії та інтегрованою станцією заряджання електромобілів : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник О. І. Бондар ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 56 с.