Визначення форми втрати стійкості вантажних вагонів з урахуванням зазору в рейковій колії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Abstract
UKR: Досліджується вплив поздовжніх квазістатичних стискаючих сил на форму втрати стійкості вантажних вагонів. Актуальність цього дослідження пов’язана з необхідністю контролювати величину поздовжньої сили. Наведена методика дозволить підвищити стійкість вантажного рухомого складу, обґрунтовувати причину сходу колісних пар, а також розробляти та реалізовувати технічні заходи направлені на запобігання витискання екіпажів, розпору та зсуву колії.
ENG: The influence of longitudinal quasi-static compressive forces on the form of instability of freight cars is investigated. The relevance of this study is associated with the need to control the magnitude of the longitudinal force. The above methodology will improve the stability of freight rolling stock, justify the cause of the derailment of wheel sets, as well as develop and implement technical measures aimed at preventing the lift of the carriages, widening and shear of the track.
Description
А. Швець: ORCID 0000-0002-8469-3902
Keywords
безпека руху, стійкість вагонів, поздовжні сили, поздовжньо-поперечний згин, стиснуто-зігнутий стержень, форма втрати стійкості, traffic safety, car lift stability, longitudinal forces, transverse-longitudinal bending, compressed-bent rod, instability form, КТБМ, СКТБ МСУБ
Citation
Швець A. О. Визначення форми втрати стійкості вантажних вагонів з урахуванням зазору в рейковій колії. Опір матеріалів і теорія споруд. Київ, 2022. Вип. 109. С. 485–500. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.485-500.