Наближення Перемоги: про особисте та службове від директорки наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stowarzyszenie EBIB
Abstract
UKR: Після 270 днів повномасштабної війни росії проти народу України, проаналізовано та виокремлено ключове розуміння того, що надає сенс життю і допомагає рухатися далі. Це, по-перше, війна продовжує забирати у нас нормальне життя, наш спокій, сон, рівновагу, але не може забрати в нас надію, право на любов і радість, право на подяку за кожен день і за ті дрібниці, які роблять нас в цю мить щасливими. По-друге, нам вдалося подолати страх, відчай, розгубленість тих перших днів завдяки родині та друзям, нашим славним воїнам, а також завдяки роботі. На прикладі Наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій (м. Дніпро) представлений інноваційний для України напрям підтримки Відкритих освітніх ресурсів (OER) в умовах кризового стану та фізичної недоступності друкованих фондів і цифрових локальних колекцій. Перехід університету на дистанційне, змішане чи онлайн-навчання дозволив Бібліотеці зосередитись на OER і здійснювати інформаційну підтримку освітніх процесів. Була застосована «Тактика маленьких кроків – потроху, але постійно», бо ми стоїмо перед викликом тривалої і виснажливої війни та ніби переходимо з моделі «спринт» на модель «марафону». Тактика маленьких кроків передбачає різні етапи та різні види заходів Бібліотеки з розбудови потенціалу створення, використання, перепрофілювання, адаптації та розповсюдження OER. Наприклад, завдяки партнерству викладачів-авторів і бібліотекарів було створено 5 відкритих підручників, які розміщено в інституційному репозитарії та інтегровано в міжнародну систему OERSI (Open Educational Resources Search Index).
ENG: After 270 days of Russia's full-scale war against Ukrainians, the understanding of what gives meaning to life and helps to move forward is analyzed and highlighted. First of all, the war continues to take away from us our normal life, peace, sleep, balance, but it cannot take away our hope, the right to love and joy, the right to be thankful for every day and for those little things that make us happy. Second, we managed to overcome the fear, despair, confusion of first days of war thanks to our families and friends, our glorious soldiers, and also thanks to our jobs. Using the example of the Scientific Library of the Ukrainian State University of Science and Technologies (Dnipro), which in conditions of crisis and inaccessibility to library collections and digital local resources, represents an innovative direction for Ukraine in support of Open Educational Resources (OER). After the university's transition to remote, blended or online learning, the Library was able to focus on OER and provide information support for educational processes. The "Small steps tactic - step by step, but constantly" was applied, because we are facing the challenge of a long and exhausting war and seem to be moving from a "sprint" model to a "marathon" model. The Small Steps Tactic includes different stages and different types of Library activities for creation, use, repurposing, adaptation and dissemination OER. For example, thanks to the cooperation of lecturers -authors and librarians, 4 open textbooks were created and posted in the institutional repository and integrated into the international system OERSI (Open Educational Resources Search Index).
Description
Т. Колесникова: ORCID 0000-0002-4603-4375
Keywords
війна в Україні, наукова бібліотека, Український державний університет науки і технологій, відкриті освітні ресурси, відкриті підручники, ENOEL, інформаційна підтримка дистанційного навчання, моральний стан бібліотекаря у війні, war in Ukraine, scientific library, Ukrainian State University of Science and Technologies, open educational resources, open textbooks, informational support for remote learning, the morale of the librarian in war, НБ
Citation
Колесникова, Т. Наближення Перемоги: про особисте та службове від директорки наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій = Approaching the Victory: about personal and official matters from the director of the scientific library of the Ukrainian State University of Science and Technologies / Тетяна Колесникова // Biuletynie EBIB. – 2023. – No 208: Biblioteki ukraińskie.