Сучасна бібліотека ВНЗ очима студентів: за результатами соціологічного дослідження

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Книжкова палата України імені Івана Федорова, м. Київ
Abstract
UKR: В статті розглядаються дані, отримані при проведенні соціологічного дослідження серед студентства Дніпропетровська. Висвітлюється місце бібліотеки і роль читання в житті сучасних студентів, визначається рівень їх інформаційної культури, надається рейтинг джерел інформування.
RUS: В статье рассматриваются данные, полученные при проведении социологического исследования среди студенчества Днепропетровска. Освещается место библиотеки и роль чтения в жизни современных студентов, определяется уровень их информационной культцры, дается рейтинг источников информирования.
ENG: The information got during the leadthrough of sociological research among the student of dnepropetrovsk is examined in the article. A place is lighted libraries and role of reading in life of modern students, the level of their informative culture concernes, rating of sources of informing is given.
Description
T. Колесникова: ORCID 0000-0002-4603-4375
Keywords
бібліотека ВНЗ, інформатизація, соціологічне дослідження, «покоління Google», довідково-бібліографічний апарат, е-ресурси, інформаційна культура, комфортність, інформаційний інтелект-центр, библиотека вуза, информатизация, социологическое исследование, «поколение Google», справочно-библиографический аппарат, е-ресурсы, информационная культура, комфортность, информационный интеллект-центр, library of Higher Educational Establishment, informatization, sociological research, «generation Google», certificate-bibliographic vehicle, е-resources, informative culture, comfort, informative center of intellect, НТБ
Citation
Колесникова, Т. О. Сучасна бібліотека ВНЗ очима студентів: за результатами соціологічного дослідження. Вісник Книжкової палати. – 2009. – №7. – С.26–30. Повний текст.