Матеріали міжнародної конференції «Науково-технічне забезпечення розвитку залізничних перевезень у міжнародному сполученні»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: В збірнику представлені матеріали Міжнародної конференції «Науково-технічне забезпечення розвитку залізничних перевезень у міжнародному сполученні», яка відбулась 19–20 квітня 2018 р. в м. Дніпро. Збірник призначений для науково-технічних працівників залізниць, підприємств транспорту, наукових організацій, викладачів і науковців вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і магістрів.
RU: В сборнике представлены материалы Международной конференции «Научно-техническое обеспечение развития железнодорожных перевозок в международном сообщении», которая состоялась 19–20 апреля 2018 в г. Днипро. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог, предприятий транспорта, научных организаций, преподавателей и научных работников высших учебных заведений, докторантов, аспирантов и магистров.
Description
Keywords
матеріали конференції, залізничні перевезення, підприємства транспорту, материалы конференции, железнодорожные перевозки, предприятия транспорта, conference materials, railway transportations, transport enterprises
Citation
Науково-технічне забезпечення розвитку залізничних перевезень у міжнародному сполученні = Научно-техническое обеспечение развития железнодорожных перевозок в международном сообщении = Scientific and Technical Support Development Railway Transport in International Traffic : матеріали міжнар. конф., Дніпро, 19–20 квітня 2018 р. / Мiнiстeрствo oсвiти i нaуки Укрaїни, Днiпрoпeтрoвський нaцioнaльний унiвeрситeт зaлiзничнoгo трaнспoрту iмeнi aкaдeмiкa В. Лaзaрянa, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінеса, Празький технічний університет. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ет залізн. т-ту ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – 156 с.