Вибір та обґрунтування схемного рішення для стенду з випробування тягових двигунів рухомого складу метрополітену

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дипломна бакалаврська робота виконана на 51 сторінці, містить 16 ілюстрацій, 10 таблиць та 16 використаних джерел. В роботі виконано аналіз існуючих підходів при побудові стендів з випробування електричних машин. Встановлено, що енергетичним критерієм працездатності схеми взаємного навантаження є умова компенсації усіх втрат в схемі зовнішніми джерелами. Автором запропоновано енергоефективне схемне рішення стенду взаємного навантаження для випробування тягових електричних машин (ДК117ДМ/ВМ) вагонів метрополітену, лінійний генератор та вольтододаткова машина якого виконані за схемою статичного керованого напівпровідникового перетворювача, що має в своїй структурі ланку змінного струму (регулятор напруги, трансформатор) та ланку постійного струму (некерований випрямляч). Сформульовані основні вимоги охорони праці при експлуатації стенду, а також в схемі керування стендом передбачені апаратні засоби безпеки (сигналізація, блокування). Мета дослідження ‒ аналіз тенденцій розвитку способів та засобів післяремонтних випробувань тягових електродвигунів вагонів метрополітену та обґрунтований вибір схемного рішення для стенду з їх випробування.
ENG: Thesis is completed on 51 pages, contains 16 illustrations, 10 tables and 16 sources used. In bachelor's work analyzes the existing approaches in the construction of test stands for electric machines. It is established that the energy criterion of efficiency of the scheme of mutual loading is a condition of compensation of all losses in the scheme by external sources. The author proposes an energy-efficient circuit solution of the mutual load stand for testing electric traction machines (DK117DM/VM) of subway cars, the linear generator and volt-additional machine of which are DC link (uncontrolled rectifier). The basic requirements of labor protection at operation of the stand are formulated, and also in the scheme of management of the stand hardware safety means (the alarm system, blocking) are provided. The purpose of the study is to analyze the trends in the development of methods and means of post-repair tests of traction motors of subway cars and a reasonable choice of circuit solution for the stand for their testing.
Description
Keywords
випробування, вольтододаткова машина, лінійний генератор, тяговий електродвигун, діод, регулятор напруги test, volt-additional machine, linear generator, traction motor, diode, voltage regulator, КЕТЕМ
Citation
Гурбіч І. С. Вибір та обґрунтування схемного рішення для стенду з випробування тягових двигунів рухомого складу метрополітену : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник Д. В. Устименко ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 51 с.