Випуск 16. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: У статтях висвітлені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд. Збірник наукових праць становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
ENG: The journal aims to illuminate the topical issues on the calculations, design, construction, maintenance and reconstruction of bridges, tunnels and other engineering structures, the use of modern building materials and construction technologies, finding ways to improve the reliability and increase the durability of engineering structures. The collection of scientific papers is of interest to workers of research organizations, teachers higher educational institutions, doctoral students, graduate students, undergraduates and engineering and technical workers.
Description
Keywords
збірник наукових праць, мости, тунелі, інженерні споруди, сучасні будівельні матеріали, сучасні технології, collection of scientific papers, bridges, tunnels, engineering structures, modern building materials, modern technologies
Citation
Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. / засн. Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпропетровськ. 2019. Вип 16. 93 с. ISSN 2227-1252 (print), ISSN 2413-6212 (Online).