Випуск 16 (МТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Випуск 16. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2019)
  UKR: У статтях висвітлені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд. Збірник наукових праць становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Стратегія землеустрою та геодезичних вишукувань під час проектування та будівництва автомобільних доріг і залізниць
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Пшінько, Олександр Миколайович; Радкевич, Анатолій Валентинович; Громова, Олена Вячеславівна; Краснюк, Андрій Віталійович; Щербак, Андрій Святославович; Бочарова, Наталя Петрівна
  UKR: Мета. Розглянути стратегію землеустрою в розрізі визначення меж земляних робіт при проектуванні та будівництві автомобільних доріг та залізниць, на ділянках, що потребують створення водовідвідних конструкцій. Дослідити методику проектування в проекціях з числовими позначками. Довести простоту та зручність вищевказаного методу. Методика. З використанням методу проекцій з числовими позначками розглядаються питання проектування і будівництва земляного полотна та водовідвідних споруд. Результати. При проектуванні автомобільних шляхів та залізниць на ділянках де можливе перезволоження дорожнього полотна поверхневими водами (на ділянках виїмок, на ділянках з поздовжнім похилом більш ніж 3 %, у місцях віражів та вертикальних кривих у поздовжньому профілі, в місцях зустрічних ухилів) необхідно передбачити систему поверхневого водовідведення. Наведено приклад створення водовідвідних кюветів. Наукова новизна. Встановлені простота та зручність використання проекцій з числовими позначками при проектуванні доріг. Детально розглянуто спосіб побудови водовідвідних кюветів з відводом їх від брівки земляного полотна, що в літературі не достатньо розглянуто. Практична значимість. При проектуванні та будівництві доріг основним чинником, що впливає на якість будівельних робіт є точність та прорахованість геодезичних вишукувань і проектних робіт. Тому важливим є вивчення питання водовідведення поверхневих вод від земляного полотна, адже технічні рішення прийняті в проекті повинні забезпечувати як безпеку руху і високі транспортно-експлуатаційні показники дороги, так і довговічність інженерних споруд при мінімальному рівні матеріальних і фінансових витрат.
 • Item
  Розробка альтернативного виду міського транспорту із загальним підвищенням рівня безпеки пасажирів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Гузиєнко, Михайло Валерійович; Сухіна, Л. А.
  UKR: Мета. В роботі поставлено за мету розробку основ альтернативного виду транспорту для умов міста, який дозволить скерувати пасажиропотоки, розвантажить конкретні зони міста та підвищить безпеку. Таким альтернативним видом транспорту є пасажирська підвісна канатна дорога, яка займає в сучасному світі про-відне місце в забезпеченні транспортно-технологічних та розважальних функцій в міських інфраструктурах. Методика. Для досягнення поставленої мети проведено аналіз вимог безпеки пасажирів з урахуванням особливостей підвісної дороги. Запропоновано застосування комп’ютерного моделювання для вирішення задачі маршрутизації альтернативного виду транспорту. За його допомогою можливо виконати комп’ютерне моделювання профілю рельєфу, визначити перепад висот і ухил шляху. Результати. Для м. Дніпра проаналізовано завантаженість шляхів пересування населення у години пік, обрано місце дослідження та для нього за допомогою аналітичних даних отримано розрахункові дані. Для подальшої обробки інформації складена карта. Доведено, що в умовах мегаполісу канатна дорога є гідним та досить серйозним конкурентом іншим видам громадського транспорту. Оскільки транспортна система повинна використовуватися максимально ефективно, застосування пасажирської підвісної канатної дороги є доцільним та потребує виконання попереднього комплексу теоретичних й експериментальних досліджень із залученням фахівців різних напрямків. Наукова новизна. Наукова новизна полягає у вирішенні подальшої задачі регулювання та оптимізації пасажиропотоків міста, скоригованих наявністю нової альтернативної транспортної системи. Практична значимість. Підтверджено, що пріоритетом розвитку суспільства повинна бути безпека руху, зниження негативного впливу транспорту на людину і навколишнє середовище. Отримані дані доводять, що використання пасажирської підвісної канатної дороги, як альтернативного виду транспорту, актуально для вирішення ряду транспортних питань мегаполісу.
 • Item
  Analysis of the Problems of Sections With the Transitional Rigidity Indicator in World Bridging
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Marochka, Vitalii V.; Boboshko, Stepan H.
  EN: Purpose. To analyze the problem of areas with a transitional stiffness on the approaches to the bridges based on the experience of European and American bridge-building. To find out the root causes and methods for detecting track defects in transitional stiffness zones. To propose a pilot model for the development of transitional stiffness areas based on the experience of developed countries in Europe. Methodology. Collection of data on the causes and nature of the occurrence of bumps on approaches to bridges based on the experience of specialists in the design, construction and operation of railway and highway bridges. Analysis of methods of arrangement of transition areas on approaches to bridges in European countries. Results. An analysis of the literary sources of developed countries of the world on the problem of the origin and methods of detection of bumps in areas with transitional stiffness on the approaches of bridges was performed. The results were collected on ways to identify problems in areas with transient stiffness and how to solve them. A model for mathematical and experimental studies was proposed. Origi-nality. Scientific interest is that, despite the extensive experience of developed countries of the world, the Ukrainian norms still do not have a clear mechanism for identifying and characterizing problems of track geometry in sections with transitional stiffness. Thus, studying the experience of more advanced countries in the field helps to con-sider the problem more clearly and standardize its definition. Practical value. If proposed model of reinforcement of transition stiffness areas will be confirmed it allows to reduce the cost of maintaining of the track and to solve the problems of the transitional areas at the stage of bridge construction, that is, before its immediate occurrence.
 • Item
  Відновлення міцносних та деформативних характеристик земляного полотна та його основи армуванням ґрунтоцементними елементами
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович; Крисан, Володимир Іванович; Крисан, Віталій Володимирович
  UKR: Мета. Відновлення міцносних та деформативних характеристик земляного полотна та його основи, а також розробка способу, який можна використовувати як при будівництві нових, так і при ремонті старих колій. Методика. Армування ґрунтоцементними елементами виконується на основі технології закріплення слабких ґрунтів, при якій процес укріплення здійснюється при достатньо низькому тиску в 0,15…0,25 МПа, на відміну від струминної технології (до 60 МПа). При цьому руйнування ґрунту виконується спеціальним пристроєм (струмінно-змішувальним долотом). Для обґрунтування ефективності технології були проведені досліди на зразках ґрунтоцементних елементів в стабілометрі (тривісний стиск при зразку 32 мм в діаметрі і 75 мм по висоті). При цьому визначалися міцнісні та деформаційні характеристики, включно вертикальне напруження руйнування, питоме зчеплення, кут внутрішнього тертя та модуль пружності. Результати. По результатах експериментальних досліджень для неконсолідовано-недренованого стиску в стабілометрі були побудовані паспорти міцності в координатах «тангенційні напруження – девіатор напружень» та графік залежності відносних деформацій від напружень. Отримано результати міцносних та деформативних параметрів ґрунтоцементних елементів для зразків зі змістом цементу 7, 23 та 37,5 %. Так, напруження руйнування досягає декілька сотен кілопаскалей, модуль пружності – приблизно 7…22 МПа, зчеплення – 10…221 МПа. Наукова новизна. Вона полягає в отриманні закономірностей міцносних (напруження руйнування при тривісному стиску, питоме зчеплення, кут внутрішнього тертя) та деформативних (модуль пружності) парамет-рів від змісту цементу в ґрунтоцементних елементах, призначених для армування земляного залізничного полотна та основи. Практична значимість. Обладнання для реалізації способу укріплення армуванням ґрунтоцементними елементами, маючи невелику вагу та габарити, дозволяє ефективно обурювати та ін’єктувати земляне полотно та основу під різними кутами.
 • Item
  Проблеми опорних конструкцій надземних ділянок нафтогазопроводів тривалої експлуатації
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Кичма, А. О.; Лучко, Йосип Йосипович; Кравець, Іван Богданович
  UK: Мета. Узагальнення виявлених на основі тривалих багаторічних обстежень стану опорних вузлів надземних ділянок магістральних трубопроводів (МТ). Розроблення рекомендацій щодо мінімізації впливу виявлених відхилень і пошкоджень елементів опорних вузлів на подальшу безаварійну роботу надземних переходів магістральних трубопроводів. Методика. Для досягнення поставленої мети, проводилась робота в таких напрямках: розроблення рекомендацій та методики з виконання ремонтно-відновлювальних робіт залізобетонних конструкцій; розроблення рекомендацій із забезпечення необхідної несучої здатності залізобетонних паль та методики встановлення опорних роликів у проектне положення за допомогою мобільного підіймального пристрою без припинення транспортування продукту у магістральних трубопроводах. Результати. На основі проведених досліджень виявлено дефекти в опорних залізобетонних конструкціях, зменшення несучої здатності паль та відхилення елементів опорних вузлів від проектного положення і корозійні пошкодження ділянок трубопроводу під півхомутами. Здійснено моделювання напружено-деформованого стану (НДС) надземних ділянок МТ виходячи з умови, що труба одночасно є елементом будівельної конструкції, на яку діють вертикальні і горизонтальні навантаження від власної ваги, зміни температури, вітрові навантаження та технологічним елементом, який зазнає дії внутрішнього тиску. Навантаження, що діють на надземну ділянку трубопроводу під час ремонтно-відновлювальних робіт приймалися у найбільш невигідних можливих комбінаціях чинників, що закладені у процесі будівництва і експлуатації МТ. Визначення НДС ділянок надземних переходів трубопроводів проводили на основі методу скінченних елементів. Значення напруженого стану надземних ділянок МТ визначали експериментальним шляхом електромагнітним методом, за допомогою приладу МЕSTR-411. Наукова новизна. Узагальнено численні дослідження стану елементів опорних залізобетонних конструкцій та рухомих кареток з опорними роликами. Розроблено методики ремонтно-відновлювальних робіт за допомогою мобільного пристрою без припинення транспортування продукту у магістральних трубопроводах. Практична значимість. Результати даного дослідження можна використовувати при плануванні обстежень та ремонтно-відновлювальних робіт магістральних трубопроводів, що експлуатуються. Розроблена методика ремонтно-відновлювальних робіт дозволяє виконувати ремонт у важкодоступних місцях (русла і заплави річок, заболочена місцевість та ін.) без застосування важкої підіймальної техніки (крани, трубоукладачі та ін.). Створена « Технологічна інструкція з піднімання магістральних газопроводів на опорах надземних переходів балкового типу при проведенні ремонтних робіт».
 • Item
  Ефективність сталевих тонкостінних оцинкованих профілів для аркових елементів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Безсалий, В. М.; Банніков, Дмитро Олегович
  UK: Мета. Виконати інженерну оцінку ефективності застосування сталевих тонкостінних оцинкованих профілів на прикладі інженерної конструкції у вигляді арки. Сформулювати рекомендації щодо доцільності використання таких профілів порівняно з іншими більш традиційними видами сортаментних профілів. Методика. Для досягнення поставленої мети проведено серію чисельних розрахунків аркової конструкції, виконаної із трьох типів сталевих сортаментних профілів – безшовних гарячедеформованих труб, електрозварних прямошовних труб і тонкостінних оцинкованих профілів. При цьому варіювались прольоти аркової конструкції в діапазоні від 12 до 24 м і крок її розташування в діапазоні від 3 до 6 м. Також окремо розглядалась дія снігових та вітрових навантажень відповідно до чинного стандарту України. Обчислення проводились методом скінчених елементів на базі проектного комплексу Lira for Windows. Результати. По результатах аналізу та співставлення отриманих даних чисельних розрахунків встановлено, що найменш кошторисним є застосування сталевих оцинкованих профілів, конструкції з яких по всіх розглянутих варіантах мають найнижчу вартість. Сталеві арки на основі електрозварних прямошовних труб виявляються приблиз-но на 50…80 % дорожчими, а арки на основі безшовних гарячедеформованих труб – в середньому втричі дорожчими. При цьому до уваги приймалась як усереднена ринкова вартість профілів, так і вартість виготовлення з них аркової конструкції. Наукова новизна. Визначено найбільш ефективний тип сталевих сортаментних профілів для використання в аркових спорудах, що є несучими елементами каркасів легких швидкомонтованих будівель. Зокрема доведено високу ефективність сучасних тонкостінних оцинкованих профілів для даного типу конструкцій. Практична значимість. В ході досліджень отримано інженерні дані щодо конкретних типів тонкостінних оцинкованих профілів, які необхідно застосовувати для несучих аркових елементів швидкомонтованих будівель. Дані представлені в зручній для користування в інженерній практиці табличній формі в залежності від природно-кліматичних навантажень, прольотів та кроків несучих елементів каркасу таких будівель.