Динаміка механізмів пересування мостових кранів з врахуванням будови підкранового путі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Державне підприємство “Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту”
Abstract
UKR: Аналіз отриманих залежностей та графіків дозволяє зробити такі висновки: отримана формула по визначенню ККД механізму пересування мостового крана дозволяє оцінити його якість за такими показниками як маса крана і вантажопідйомність, коефіцієнт тертя кочення коліс по рейці, максимальне прискорення при пуску; максимальний вплив на ККД має відношення маси металоконструкції крана до маси вантажу, а збільшення ККД механізму пересування збільшує ККД крана.
RUS: Анализ полученных зависимостей и графиков позволяет сделать такие выводы: полученная формула по определению КПД механизма передвижения мостового крана позволяет оценить его качество за такими показателями как масса крана и грузоподъемность, коэффициент трения катания колес по рельсу, максимальное ускорение при пуске; максимальное влияние на КПД имеет отношение массы металлоконструкции крана к массе груза, а увеличение КПД механизма передвижения увеличивает КПД крана.
ENG: Analysis of the dependency graphs and allows you to make the following conclusions: the resulting formula for determining the efficiency of the mechanism of movement of the bridge crane to evaluate the quality of such indicators as the weight of the crane and the load, the coefficient of friction of rolling of wheels on the rail, the maximum acceleration at start-up; the maximum impact on efficiency is the ratio of mass to the mass of metal crane load, and increase the efficiency of the mechanism of movement increases the efficiency of the crane.
Description
Л. Бондаренко: ORCID 0000-0002-2212-3058; В. Колбун: ORCID 0000-0003-2914-3390
Keywords
допустимі контактні напруження, побудова кранового путі, коефіцієнт поштовхів, швидкість пересування, коефіцієнта тертя кочення, час пуску двигуна, ККД механізму пересування крана, допустимые контактные напряжения, построение кранового пути, коэффициент толчков, скорость передвижения, коэффициент трения катания, время пуска двигателя, КПД механизма передвижения крана, admissible contact stresses, the construction crane path coefficient tremors, movement speed, the friction coefficient of skiing, motor starting time, the efficiency of the mechanism of movement of the crane, КТМЕХ
Citation
Бондаренко, Л. М. Динаміка механізмів пересування мостових кранів з врахуванням будови підкранового путі: [препринт] / Л. М. Бондаренко, В. В. Колбун, О. Д. Жаковський // Вісник сертифікації залізничного транспорту. — 2015. — № 3. — С. 8—11.