Антропологія Декарта як проект антропологічної метафізики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: У сучасній філософії відбувається кардинальне змінення парадигми метафізики, а саме – зростає роль і значущість антропологічно-персоналістичної на фоні традиційного техноморфного її тлумачення. Означений контекст постає методологічною основою тлумачення спадщини Декарта як форми оприявнення антропологічної метафізики.
RUS: В современной философии происходит кардинальное изменение парадигмы метафизики, а именно – возрастает роль и значимость антропологически-персоналистической на фоне традицинного техноморфного ее истолкования. Наследие Декарта интерпретируется как форма проявления антропологической метафизики.
ENG: At present the crucial transformation of the metaphysics paradigm is taking place in the modern philosophy, namely, the role of the anthropological and personalistic interpretation has been increased as compared to the traditional technomorphicone. Descartes’ heritage is treated as manifestation of the anthropological metaphysics.
Description
А. Малівський: ORCID 0000-0002-6923-5145
Keywords
метафізика, сцієнтистсько-технократична парадигма, антропологічно-персоналістська парадигма, антропологічна метафізика, метафізична революція, особистість, метафизика, сциентистско-технократическая парадигма, антропологическая метафизика, метафизическая революция, личность, metaphysics, scientistic-technocratic paradigm, anthropological metaphysics, metaphysical revolution, personality, КФС
Citation
Малівський, А. М. Антропологія Декарта як проект антропологічної метафізики / А. М. Малівський // Антропологічні виміри філософських досліджень. – 2012. – Вип. 1. – С. 110–116. – DOI: 10.15802/ampr2012/7814.