Випуск 01 (АВФД)

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або збірника   "Антропологічні виміри філософських досліджень"
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine or at Collection of "Anthropological Measurements Of Philosophical Research"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Антропологічні виміри філософських досліджень № 1, 2012 р.
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012)
  UK: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Item
  Антропологія Декарта як проект антропологічної метафізики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Малівський, Анатолій Миколайович
  UKR: У сучасній філософії відбувається кардинальне змінення парадигми метафізики, а саме – зростає роль і значущість антропологічно-персоналістичної на фоні традиційного техноморфного її тлумачення. Означений контекст постає методологічною основою тлумачення спадщини Декарта як форми оприявнення антропологічної метафізики.
 • Item
  Ентропійний «вірус» демократії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Хміль, Володимир Васильович
  UKR: Стаття присвячена соціально-філософському аналізу демократії як спрямованої на цілісне буття людини та суспільства на противагу її політико-інструменталістському розумінню в політологічних дослідженнях. Окрему увагу приділено соціальній ентропії, її проявам та наслідкам
 • Item
  Ментальність чоловіків і жінок в аспекті теорії соціобіологічного есенціалізму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Купцова, Тетяна Анатоліївна
  UK: Розглядаються деякі теорії соціобіологічного есенціалізму по відношенню до ментальності чоловіків і жінок, шляхи подолання гендерного есенціалізму в освіті.
 • Item
  Трансформации феминизма как метанарратива модерна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Власова, Татьяна Ивановна
  RU: В статье рассматриваются особенности метанарратива феминизма в историческом контексте модерна и его дискурсивные трансформации как эпифеномена постмодерна.
 • Item
  Экзистенциализм и интерпретация гендерного равенства во «Втором поле» С. де Бовуар
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Власова, Ольга Петровна
  RUS: В статье исследуются противоречия взаимодействия экзистенциализма и феминизма во «Втором поле» С. де Бовуар как эпохальной вехе в истории феминизма.
 • Item
  Порівняльний аналіз онтології сцієнтизму та релігійної філософії в ХХ столітті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Снітько, Дмитро Юрійович
  UK: Осмислюються онтологічні аспекти сцієнтизму та релігійної філософії Заходу у ХХ ст. Особливу увагу приділено співвідношенню емпіричних та метафізичних складових зазначених онтологічних парадигм, а також проблемі онтологічного релятивізму та його зв’язку із антропологічними дослідженнями.
 • Item
  Трансформации феминизма как метанарратива модерна (препринт)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Власова, Татьяна Ивановна
  RU: В статье рассматриваются особенности метанарратива феминизма в историческом контексте модерна и его дискурсивные трансформации как эпифеномена постмодерна.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна