Ментальність чоловіків і жінок в аспекті теорії соціобіологічного есенціалізму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Розглядаються деякі теорії соціобіологічного есенціалізму по відношенню до ментальності чоловіків і жінок, шляхи подолання гендерного есенціалізму в освіті.
RU: Рассматриваются некоторые проблемы социобиологического эссенциализма в отношении ментальности мужчин и женщин, пути преодоления гендерного эссенциализма в образовании.
EN: Some theories of sociobiological essentialism concerning mental abilities of men and women, the ways of overcoming gender essentialism in education are considered in the article.
Description
Т. Купцова: ORCID 0000-0002-0876-0384
Keywords
гендер, гендерний стереотип, есенціалізм, андроцентризм, когнітивні здібності, гендер, гендерный стереотип, эссенциализм, андроцентризм, когнитивные способности, gender, gender stereotype, essentialism, androcentrism, mental abilities, КІМ
Citation
Купцова, Т. А. Ментальність чоловіків і жінок в аспекті теорії соціобіологічного есенціалізму / Т. А. Купцова // Антропологічні виміри філософських досліджень. – 2012. – Вип. 1. – С. 63–69. – DOI: 10.15802/ampr2012/7825.