Базові риси релігійно-світоглядних вірувань давніх індоєвропейців

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Західний науковий центр НАН України та МОН України, ГО «Львівський аналітичний дім», Україна
Abstract
UK: Розглядаються дофілософські світоглядні уявлення стародавніх індоєвропейських народів. Дослідження опирається на методологію сучасної порівняльної індоєвропейської міфології, зокрема на теорію трихотомічної соціо-функціональної структури індоєвропейської ідеології.
EN: Dofilosofski studied the philosophical idea of the ancient Indo-European peoples. The research is based on current methodology of comparative Indo-European mythology, in particular the theory tryhotomichnoyi socio-functional strukhury Indo-European ideology.
Description
А. Поцелуйко: ORCID 0000-0002-1078-7615
Keywords
архетип, парадигма, міфологема, archetype, paradigm, mythologem, КГСЕП (ЛФ)
Citation
Поцелуйко А. Б. Базові риси релігійно-світоглядних вірувань давніх індоєвропейців. Психологічні виміри культури, економіки, управління. 2021. Вип. 21. С. 43–60.