Perceptions and Practices of Academic Librarians in Handling and Managing Open Education Resources (OERs): Basis for Capacity Building Plan

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Abstract
EN: Objective. This study determined the perceptions of academic librarians on open educational resources (OERs) in terms of familiarity, utilization by patron and purpose, management practices of OERs in terms of handling and storage, organization and marketing, and problems encountered in handling and managing OERs. Methods. It utilized quantitative-qualitative research design or mixed method using a validated researcher-made questionnaire. Descriptive statistics, which mainly consist of frequency distribution, percentile, mean and standard deviation, were used while thematic analysis was utilized for the qualitative data. Results and Discussion. The study revealed that academic librarians are moderately aware on OERs. Regarding digitized library collections, academic librarians are fully aware. In terms of utilization by patron, it was reported that majority of the types of OERs are rarely utilized. The top three types which are seldom utilized by patrons are course materials, digitized library collections and open textbooks. Conclusions. The familiarity of librarians on OERs depends on the degree of their exposure to such resources. Utilization of OERs by patron improves when guided on how to use them. Purpose is defined based on the optimal usage of the OERs. Lack of familiarity and exposure to OERs may lead to poor handling and storage, organization and marketing of these resources resulting to low appreciation from clients. A capacity building plan is needed to improve the handling and management of OERs in academic libraries.
UK: Мета. Це дослідження визначило сприйняття академічними бібліотекарями відкритих освітніх ресурсів (ВОР) з точки зору обізнаності, використання користувачами і метою, практики управління ВОР з точки зору обробки і зберігання, організації та маркетингу, а також проблем, що виникають при зверненні та управлінні ВОР. Методика. Використовувався кількісно-якісний план дослідження або змішаний метод з використанням затвердженого запитальника, складеного дослідником. Описова статистика, яка в основному складається з частотного розподілу, процентиля, середнього і стандартного відхилення, використовувалася, в той час як для якісних даних використовувався тематичний аналіз. Результати та їх обговорення. Дослідження показало, що академічні бібліотекарі не достатньо обізнані про ВОР. Що стосується оцифрованих бібліотечних фондів, академічні бібліотекарі повністю інформовані. Що стосується використання користувачами, повідомлялося, що більшість типів ВОР використовуються рідко. Три основних типи, які рідко використовуються читачами – це матеріали курсів, оцифровані бібліотечні колекції та відкриті підручники. Висновки. Знайомство бібліотекарів з ВОР залежить від ступеня їх доступу до таких ресурсів. Використання ВОР користувачами поліпшується, якщо керуватися тим, як їх використовувати. Мета визначається виходячи з оптимального використання ВОР. Незнання і незнання ВОР може призвести до поганого поводження і зберігання, організації та маркетингу цих ресурсів, що призведе до низької оцінки з боку клієнтів. План нарощування потенціалу необхідний для поліпшення обробки і управління ВОР в академічних бібліотеках.
Description
R. Calilung: ORCID 0000-0002-8208-4038
Keywords
academic libraries, capacity-building, handling, management, open educational resources (OERs), відкриті освітні ресурси (ВОР), академічні бібліотеки, управління, менеджмент, нарощування потенціалу
Citation
Calilung R. Perceptions and Practices of Academic Librarians in Handling and Managing Open Education Resources (OERs): Basis for Capacity Building Plan. University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings. 2020. No. V. Р. 53–67. DOI: 10.15802/unilib/2020_220361.
Collections