Формалізація інтегрованого підходу формування та управління гнучких об’єднань корпоративних структур

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна
Abstract
UKR: Предмет. Процес розробки та дослідження синтезу концептуальної моделі для формування та управління гнучкими об'єднаними корпоративними структурами в умовах невизначеності ринкового середовища. Мета роботи. Формалізація інтегрованого підходу формування та управління гнучких бізнес-систем об'єднань корпоративних структур на основі розробки та обґрунтування концептуальної моделі системи проектного орієнтованого гнучкого управління діяльності учасників об’єднань корпоративних структур. Методологія проведення роботи. Теорія обмежених множин вимірних за Лебегом, теорія формування та управління організаційних структур бізнесу. Результати роботи. Розроблено та обґрунтовано концептуальна модель для формування та управління гнучкими об'єднаними корпоративними структурами в умовах невизначеності ринкового середовища, подано результати розробки та розрахунків. Сфера застосування. Застосовується при розробці проектів формування та управління об'єднаних корпоративних структур в умовах невизначеності ринкового середовища для нормативних і гнучких сфер ведення бізнесу. Висновок. Розроблено та теоретично обґрунтовано концептуальну математичну модель для формування та управління гнучкими об'єднаними корпоративними структурами в умовах невизначеності ринкового середовища.
ENG: Subject. The process of developing and researching the synthesis of a conceptual mathematical model for the formation and management of flexible unified corporate structures in an uncertain market environment. Purpose of work. Create and research a mathematical model for the formation and management of flexible integrated corporate structures in an uncertain market environment. Methodology of the work. The theory of bounded sets measurable in the Lebesgue theory for the formation and management of organizational business structures. Result of work. A conceptual mathematical model is developed for the formation and management of flexible unified corporate structures in an uncertain market environment, and the results of development and calculations are presented. Scope. It is used in the development of projects for the formation and managing combined corporate structures in an uncertain market environment for regulatory and flexible business areas. Conclusion. Created a conceptual mathematical model for the formation and management of flexible unified corporate structures in an uncertain market environment.
Description
В. Байгушев: ORCID 0000-0002-1582-2723; Л. Головкова: ORCID 0000-0001-5473-6644
Keywords
формалізація, інтеграція, проектування, формування, міра Лебега, гнучкість, об'єднання, корпоративна структура, formalization, integration, design, formation, Lebesgue mayor, flexibility, unification, corporate structure, КФЕБ
Citation
Байгушев В., Головкова Л. С. Формалізація інтегрованого підходу формування та управління гнучких об’єднань корпоративних структур. Економічний аналіз. Тернопіль, 2020. Т. 30, №. 1, ч. 2. С. 7–17. DOI: 10.35774/econa2020.01.02.007.