Personnel Qualimetric Assessment of the Consumer Information Center of Insurance Organization

dc.contributor.authorDolzhanskiy, Аnatoliy M.en
dc.contributor.authorBondarenko, Oksana A.en
dc.contributor.authorVusatenko, Тatyanaen
dc.date.accessioned2022-08-26T07:52:44Z
dc.date.available2022-08-26T07:52:44Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionA. Dolzhanskiy: ORCID 0000-0001-7993-4639; O. Bondarenko: ORCID 0000-0003-4043-1932; T. Vusatenko: ORCID 0000-0003-3985-0128en
dc.description.abstractENG: Purpose. The object of the study was the system for assessing the quality of the information service personnel of the insurance company. When determining the approaches to improving the relevant components of the quality system, the organization took into account that the personnel assessment process is the most painstaking, complex and lengthy aspect of the firm’s activities. Mistakes in such a matter can not only cost one person’s dissatisfaction, but affect a certain number of problems regarding the stable functioning of an entire institution. The complexity of this issue lies in the absence, in general, of universal quantitative assessment criteria and the strong influence of the «human factor», which necessitates the use of expert qualimetric approaches with an increase in the objectivity of the assessment. Methodology. The work was aimed at developing an objective system for assessing personnel on the example of the information service of one of the insurance companies in Ukraine using qualimetric methods. Findings. Tools for the integrated qualimetric assessment of the quality of the information center employees’ activities, which consist in determining of the appropriate list and significance of the personnel performance quality indi¬cators, were proposed with an analysis of the possibility of their identification and measurement. Additionally, it is recommended to take into account independent control using «mystery shopper», as well as the self-esteem of workers. Originality. The obtained results were used in the development of the Methodology (Procedure) of the quality system for the assessment of activities and personnel certification. The use of the outlined approaches makes it possible to increase the level of satisfaction of customers and consumers of insurance services, to increase the economic efficiency of the organization’s activities, to differentiate personnel by the quality of work with appropriate per¬sonal encouragement for training, self-realization and work productivity. Practical value. The deliverables may be useful to organizations in the relevant domain and may be applicable in other similar settings.en
dc.description.abstractUKR: Мета. Об'єктом дослідження стала система оцінки якості інформаційного обслуговування персоналу страхової компанії. Визначаючи підходи до вдосконалення відповідних компонентів системи якості, організація врахувала, що процес оцінки персоналу є найбільш кропітким, складним і тривалим аспектом діяльності фірми. Помилки в такому питанні можуть не тільки коштувати невдоволенню однієї людини, а й вплинути на певну кількість проблем щодо стабільного функціонування цілого закладу. Складність цього питання полягає у відсутності, загалом, універсальних кількісних критеріїв оцінки та сильному впливі «людського фактору», що зумовлює необхідність використання експертних кваліметричних підходів із підвищенням об’єктивності оцінки. Методика. У зв’язку з цим робота була спрямована на розробку об’єктивної системи оцінки персоналу на прикладі інформаційної служби однієї зі страхових компаній України з використанням кваліметричних методів. Результати. Запропоновано інструменти комплексної кваліметричної оцінки якості діяльності працівників інформаційного центру, які полягають у визначенні відповідного переліку та значущості показників якості роботи персоналу з аналізом можливості їх ідентифікації та вимірювання. Крім того, рекомендується враховувати незалежний контроль за допомогою «таємного покупця», а також самооцінку працівників. Отримані результати використано при розробці Методології (Порядку) системи якості оцінки діяльності та атестації персоналу. Наукова новизна. Використання окреслених підходів дає змогу підвищити рівень задоволеності клієнтів і споживачів страхових послуг, підвищити економічну ефективність діяльності організації, диференціювати персонал за якістю роботи з відповідним особистим заохоченням за навчання, самореалізації та продуктивності праці. Практична значимість. Результати можуть бути корисними для організацій у відповідному домені та можуть бути застосовні в інших подібних налаштуваннях.uk_UA
dc.identifierDOI: 10.15587/2706-5448.2021.243994
dc.identifier.citationDolzhanskiy A., Bondarenko O., Vusatenko T. Personnel Qualimetric Assessment of the Consumer Information Center of Insurance Organization. Technology Audit and Production Reserves. 2021. № 6/2(62). P. 25–29. DOI: 10.15587/2706-5448.2021.243994.en
dc.identifier.issn2664-9969 (print)
dc.identifier.issn2706-5448 (оnline)
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/15790
dc.language.isoen
dc.publisherПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР»uk_UA
dc.subjectquality management systemen
dc.subjectqualimetryen
dc.subjectpersonnel assessment and self-assessmenten
dc.subject«mystery shopper»en
dc.subjectpersonnel certificationen
dc.subjectсистема управління якістюuk_UA
dc.subjectкваліметріяuk_UA
dc.subjectоцінка та самооцінка персоналуuk_UA
dc.subject«таємний покупець»uk_UA
dc.subjectатестація персоналуuk_UA
dc.subjectКСЯСМuk_UA
dc.titlePersonnel Qualimetric Assessment of the Consumer Information Center of Insurance Organizationen
dc.title.alternativeКадрова кваліметрична оцінка інформаційного центру споживачів страхової організаціїuk_UA
dc.typeArticleen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Dolzhanskiy.pdf
Size:
139.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: