Підвищення міжнародної конкурентоспроможності виробників автотранспортних послуг

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Виявлення напряму підвищити конкурентоспроможності для виробників автотранспортних послуг. Методика. Метод інтегрального (або факторного) аналізу. Результати. Євроінтеграційні процеси у сфері транспортної інфраструктури призводять до появи в національних і міжнародних транспортних коридорах потоків декількох видів транспорту, що конкурують за вантажоперевезення однойменної номенклатури вантажів. У цих умовах актуалізується проблематика конкурентоспроможності для традиційних автотранспортних підприємств з численним парком рухомого складу і ремонтно-експлуатаційними службами. Наукова новизна. Міжнародна конкурентоспроможність для традиційних автотранспортних підприємств може бути підвищена за рахунок підвищення швидкості ремонтних послуг. Проведені дослідження підтвердили, що метод інтегрального (або факторного) аналізу не має явних обмежень для моделей виробничої діяльності виробників автотранспортних послуг. Практична значимість. Для традиційних автотранспортних підприємств з численним парком рухомого складу і ремонтно-експлуатаційними службами.
ENG: Purpose. A discover of direction of increase of the competitiveness for the producers of motor transport services. Methodology. Method of integral (or factor) analysis. Findings. Eurointegration processes in the field of a transport infrastructure result in appearance in national and international transport corridors of streams of a few types of transport, that compete for loads transportation of the same name nomenclature of loads. In these terms the range of problems of competitiveness actualization for traditional motor transport enterprises with the numerous park of rolling stock and repair-operating services. Originality. An international competitiveness for traditional motor transport enterprises can be increased due to the rev-up of maintenance services. The conducted researches confirmed, that the method of integral (or factor) analysis did not have obvious limitations for the models of productive activity of producers of motor transport services. Practical value. For traditional motor transport enterprises with the numerous park of rolling stock and repair-operating services.
Description
І. Леонідов: ORCID 0000-0001-7369-2464
Keywords
міжнародна конкурентоспроможність, європейська інтеграція, автотранспортні підприємства, international competitiveness, European integration, motor transport enterprises, КМЕПЕУ
Citation
Безверхий В. Ю., Леонідов І. Л. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності виробників автотранспортних послуг. Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Дніпро, 24–25 лист. 2022 р. Дніпро, 2022. С. 11–13.