Ієрархічний аналіз модульної декомпозиції кришок люків напіввагонів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Арована Інвест», Дніпро
Abstract
UK: В роботі представлено особливості та результати структурно- параметричних досліджень базових виконань кришок люків напіввагонів. При цьому були обрані конструкції зі заклепковим та зварювальним з’єднанням петель. Для зазначених конструкцій розроблені відповідні блочно-ієрархічні описання у вигляді «І» - дерев.
RU: В работе представлены особенности и результаты структурно - параметрических исследований базовых исполнений крышек люков полувагонов. при этом были избраны конструкции с заклепочным и сварочным соединением петель. для указанных конструкций разработаны соответствующие блочно - иерархические описание в виде «И» - деревьев.
EN: The work presented features and results structural - parametric researches basic performances the covers hatches. At that were selected designs with rivet and welded the connection loops. For mentioned constructions developed by appropriate block - hierarchical description in the form "I" - trees.
Description
Н. Мурашова: ORCID 0000-0003-2758-0749, О. Фомін: ORCID 0000-0003-2387-9946
Keywords
вантажні вагони, ремонт, модернізація, проектування, деталі вагону, кришки люка наппівагону, грузовые вагоны, модернизация, проектирование, детали вагона, крышки люка полувагона, freight wagons, repair, modernization, design, parts of the wagon, hatch covers, semitrailer, ПКТБ
Citation
Ієрархічний аналіз модульної декомпозиції кришок люків напіввагонів / О. В. Фомін, Н. Г. Мурашова, І. Р. Міщук, В. В. Юхнівський // Вісник сертифікації залізничного транспорту. – 2018. – № 4. – С. 39–42.