Перспективи використання природнього мінералу цеоліту для зниження антропогенного впливу на споруди побутових відходів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Розглянуто проблему зменшення викидів парникових газів від побутових відходів на сміттєзвалищах. Досліджено гниття трави, як модельного об’єкту, протягом двохрічного періоду в полімерних упаковках. Встановлено особливості використання природного цеоліту для поглинання водяної пари та вуглекислого газу в умовах гниття трави.
RU: Рассмотрена проблема снижения выбросов парниковых газов от бытовых отходов на свалках. Исследованы гниения травы, как модельного объекта, в течение двухлетнего периода в полимерных упаковках. Установлены особенности использования природного цеолита для поглощения водяного пара и углекислого газа в условиях гниения травы.
EN: The problem of reducing greenhouse gas emissions from waste landfills is observed. Grass rotting, as the model object, was investigated for two-year period in plastic containers. Some peculiarities were obtained for natural zeolite using to absorb water vapor and carbon dioxide at grass rotting conditions.
Description
Ю. Фордзюн: ORCID 0000-0001-6709-9525; Й. Лучко: ORCID 0000-0002-3675-0503
Keywords
парникові гази, антропогенний вплив, природний цеоліт, водяна пара, парниковые газы, антропогенное влияние, природный цеолит, водяной пар, greenhouse gas, anthropogenic influence, natural zeolite, water vapor, КРС (ЛФ)
Citation
Фордзюн, Ю. І. Перспективи використання природньго мінералу цеоліту для зниження антропогенного впливу на споруди побутових відходів / Ю. І. Фордзюн, Й. Й. Лучко, І. П. Полюжин // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2012. – Вип. 2. – С. 101–106 : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – DOI: 10.15802/bttrp2012/26353.