Випуск 02 (МТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Випуск 2. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012)
  UKR: У статтях висвітлені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд. Збірник наукових праць становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Хімічна та морфологічна оцінка якості цементу для виробництва залізобетонних шпал та хімічне дослідження води для бетонів і розчинів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного траснпорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Коваленко, Алла Олексіївна; Заяць, Юрій Львович; Пшінько, Павло Олександрович; Коваленко, Сергій Володимирович; Яришкіна, Лариса Олександрівна; Васильєва, С. В.
  UK: В роботі проведено хімічний та морфологічний аналіз українських цементів для виробництва залізобетонних шпал та хімічне дослідження води для бетонів і розчинів.
 • Item
  Перспективи використання природнього мінералу цеоліту для зниження антропогенного впливу на споруди побутових відходів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Фордзюн, Ю. І.; Лучко, Иосиф Иосифович; Полюжин, Ігор Петрович
  UK: Розглянуто проблему зменшення викидів парникових газів від побутових відходів на сміттєзвалищах. Досліджено гниття трави, як модельного об’єкту, протягом двохрічного періоду в полімерних упаковках. Встановлено особливості використання природного цеоліту для поглинання водяної пари та вуглекислого газу в умовах гниття трави.
 • Item
  Розробка теоретичних основ модифікованого методу розрахунку тунелів колового окреслення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Тютькін, Олексій Леонідович; Мірошник, Віталій Анатолійович
  UKR: У статті розглянуті теоретичні основи модифікованого методу розрахунку тунелів колового окреслення.
 • Item
  Температурные деформации неразрезных конструкций полигонального и криволинейного в плане очертания
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Тарасенко, Виктор Петрович; Рыкина, Вера Леонтьевна
  RU: В статье рассматривается методика определения температурных деформаций элементов и перемещений опорных сечений неразрезных систем полигонального и криволинейного в плане очертания с использованием векторной алгебры и особенности температурных деформаций замкнутых систем.
 • Item
  До питання динамічної роботи наплавних мостів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Солдатов, Кім Іванович; Горбатюк, Юрій Миколайович; Курильченко, Д. О.
  UK: В публікації розглянуто декілька раніше апробованих на мостах інших систем розрахункових схем (моделей) для визначення частот вільних горизонтальних та вертикальних коливань наплавних мостів, які є дуже чутливими для динамічних навантажень. Запропонована оптимальна методика розрахунку.
 • Item
  Вплив ексцентриситету на роботу стиснутих елементів в каркасі будівлі з ЛСТК
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Савицький, Микола Васильович; Зінкевич, О. Г.; Зінкевич, Андрій Миколайович
  UK: Отримані залежності характеристик редукованих перерізів сталевих тонкостінних профілів від величини ексцентриситету прикладення стискаючого зусилля. Виконано оцінку значимості впливу додаткового ексцентриситету (виникаючого внаслідок зміщення центральних осей перерізу при редукуванні) та можливість його врахування для певних задач шляхом введення коефіцієнту.
 • Item
  Моделі оптимального розподілу капітальних вкладень на стадії календарного планування будівництва
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Радкевич, Анатолій Валентинович; Ткач, Т. В.
  UKR: Розроблено та досліджено систему обґрунтування надійності організаційно-технологічних рішень на основі інформативної та математичної сумісності вирішуємих задач.
 • Item
  Ефективний теплоізоляційний матеріал з відходів скляної промисловості
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Пшінько, Олександр Миколайович; Краснюк, Андрій Віталійович; Громова, Олена В'ячеславівна; Щербак, Андрій Святославович
  UK: У статті розглянуто один із напрямків утилізації відходів скляної промисловості в якості ефективних теплоізоляційних матеріалів. Сучасним теплоізоляційним матеріалом з високими фізико-механічними та експлуатаційними властивостями є піноскло.
 • Item
  Управління логістичними системами функціонування будівельного виробництва на основі підтримки єдності моделюючих умов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Пшінько, Олександр Миколайович; Павлов, І. Д.; Радкевич, Анатолій Валентинович; Арутюнян, Ірина Андріївна
  UKR: Моделювання логістичної системи, а саме взаємозв’язків логістичних і організаційно-технічних заходів щодо поліпшення розвитку будівельних процесів з урахуванням міжсистемних зв’язків на стиках і нічийних зонах. Під логістичною системою розглядається адаптована система управління заходами в процесі виробництва.
 • Item
  Нові технології розробки обводнених родовищ м’яких порід
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Нікіфорова, Наталія Анатоліївна; Шустов, Олександр Олександрович; Стецюк, В. І.
  UK: Запропонований спосіб відкритої розробки обводнених м’яких порід Ново-Дмитрівського буровугільного родовища.
 • Item
  Некоторые вопросы разработки интеллектуальных систем мониторинга состояния искусственных сооружений
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Савчинский, Борис Васильевич; Рыкина, Вера Леонтьевна
  RU: В статье рассматриваются новые интеллектуальные системы мониторинга состояния искусственных сооружений, описаны их преимущества по сравнению с методикой регламентного обеспечения безопасности, сделан акцент на присущее этим системам свойство упреждающего управления.
 • Item
  Методы обоснования экономической эффективности строительных проектов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Попова, Виктория Викторовна
  RU: В статье рассмотрены различные методики расчета периода окупаемости инвестиционных средств. В работе этот показатель приобретает не менее важную значимость наряду с другими факторами при оценке экономической эффективности альтернативных вариантов инвестиционных проектов, так как именно он определяет скорость возврата вложенного капитала. Обращено особое внимание на расчет периода окупаемости инвестиций в строительные проекты.
 • Item
  Дослідження підвищення несучої здатності земляного полотна для швидкісного руху потягів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Петренко, Володимир Дмитрович; Купрій, Володимир Павлович; Лісневський, Максим Анатолійович; Алхдур, Ахмад Муса Махмуд
  UKR: При використанні геосинтетичних матеріалів в нашій країні було запропоновано багато варіантів підсилення земляного полотна. В роботі представлений аналіз результатів дослідження напружено-деформованого стану та деформацій конструкції залізничного насипу. Дослідження і результати аналізу свідчать про те, що напружений стан земляного полотна в значній мірі залежить від місця розташування, виду, форми та деформативних характеристик геосинтетичних матеріалів.
 • Item
  Вплив комплексних модифікованих добавок на морозостійкість важких бетонів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Нікіфорова, Наталія Анатоліївна; Момот, Віталій Олександрович; Вергун, О. О.
  UK: Наведені результати дослідження впливу комплексних модифікованих добавок на морозостійкість важкого бетону.
 • Item
  Эффективные составы бетонов на основе граншлака завода имени Петровского
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Нетеса, Николай Иванович; Паланчук, Дмитрий Викторович
  RU: Представлены результаты определения рациональных составов бетонов, отвечающих требованиям действующих стандартов по пределу прочности на сжатие для некоторых конструкций. В этих составах в качестве основного компонента использован граншлак завода имени Петровского, а в качестве наполнителей – зола уноса Приднепровской ГРЭС и хвосты обогащения железных руд Криворожского ЮГОКа.
 • Item
  Эффективность использования вторичных ресурсов Днепровского региона в строительстве
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Нетеса, Николай Иванович; Паланчук, Дмитрий Викторович
  RU: Представлены результаты эффективного использования местных вторичных продуктов промышленности в легких бетонах, применяемых для различных изделий и конструкций, в том числе для устройства подстилающих слоев полов.
 • Item
  Переваги застосування теплоізоляції на основі модифікованого піноскла під час реконструкції та будівництва будівель, що експлуатуються на залізницях
  (Дніпропетровський національний універсиет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Краснюк, Андрій Віталійович; Щербак, Андрій Святославович
  UK: В статті розглянуті екологічні та експлуатаційні переваги теплоізоляції на основі піноскла. Описаний вплив різних факторів, таких як деформація, окислення, ерозія, перепади температури, а також показані такі властивості, як негорючість, екологічна, санітарна, хімічна і біологічна безпека.
 • Item
  Експериментально-теоретичні дослідження прогінної будови в процесі заміни мостового полотна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Закора, Олександр Леонтійович; Ключник, Сергій Владиславович; Величко, М. І.; Дитиненко, М. П.; Івашкевич, Д. Л.; Забіяка, О. А.
  UKR: В статті наведені результати моніторингу трансформації напружено-деформованого стану металевої прогінної будови залізничного мосту в процесі заміни мостового полотна на дерев’яних мостових брусах полотном на залізобетонних плитах БМП.
 • Item
  К вопросу учета скорости движения поезда при проектировании балочных мостов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Артемов, Виталий Евгеньевич; Распопов, Александр Сергеевич
  RU: Предложено методику приближенного учета скорости движения поездов по мостам разрезной балочной системы. Определены коэффициенты учета скорости движения, которые могут быть использованы в практических инженерных расчетах мостовых конструкций.