Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: У збірнику представлені матеріали 4-ої міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень», яка відбулася 16-17 квітня 2015 року в м. Дніпропетровську, Україна. Висвітлюються та осмислюються нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
RU: В сборнике представлены материалы 4-ой международной научной конференции «Антропологические измерения философских исследований», которая состоялась 16-17 апреля 2015 году в г. Днепропетровске, Украина. Освещаются и осмысливаются новые грани человеческого существования в начале нового тысячелетия. Особое внимание сосредотачивается на формах их привнесения и рефлексии в философии науки, техники, языка. Сборник предназначен для сотрудников научно-исследовательских организаций, научных, научно-педагогических и инженерных работников, докторантов, аспирантов, студентов высших учебных заведений.
Description
Антропологічні виміри філософських досліджень = Антропологические измерения философских исследований = Anthropological Measurements of Philosophical Research: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції (16.04 – 17.04.2015) / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. — Д. : Видавництво ДНУЗТ, 2015. —112 с.
Keywords
філософія, рефлексія, філософія науки та техніки, філософські проблеми мови, епоха постмодерну, ґендерні дослідження, философия, рефлексия, философия науки и техники, философские проблемы языка, эпоха постмодерна, гендерные исследования, philosophy, reflection, philosophy of science and technology, philosophical problems of language, postmodern era, gender studies
Citation