Remote Work Format of University Libraries. Comparative Characteristic of The Software for Digital Scientific Communication

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Abstract
EN: Objective. Research of the experience of mass implementation of the remote format of work in Ukrainian university libraries during the period of isolation caused by the COVID-19 pandemic, analysis of work in various communication systems and programs. Evaluation of the possibility of the most optimal choice of software for remote working. Methods. We used the analysis and interpretation of the data of the work of six applications used in organizing remote work in the university library: Hangouts, Zoom, Meet, Microsoft Teams, Skype, and Viber. The combination of analytical and practical research methods made it possible to optimize the choice of software for the remote format of work of university libraries during the isolation period. Results. The study of the use efficiency of Hangouts, Zoom, Meet, Microsoft Teams, Skype, Viber, as well as a survey conducted during the pandemic of the opinions of employees of the scientific and technical library of the Dnipro National University of Railway Transport (DNURT) on the experience of remote work, made it possible to identify the main difficulties in organizing remote work of the library. The practice of applying and mastering application programs of digital communication revealed the potential of remote work of the university library and played the role of a catalyst in the development of a remote work format. Conclusions. To conduct a high-quality online webinar for free, you need to decide on a service that is time-tested and has a good reputation among users. It will be reliable, provide all the necessary functionality for the implementation of high-quality online content. It is important to read as many feedbacks as possible.
EN: Мета. Вивчення досвіду масового впровадження дистанційного формату роботи в українських університетських бібліотеках під час режиму ізоляції, що викликала пандемія COVID-19, аналіз роботи в різних комунікативних системах і програмах. Оцінка можливості найбільш оптимального вибору програмного забезпечення для дистанційної роботи. Методика. У дослідженні використані аналіз і інтерпретація даних роботи шести прикладних програм, застосування яких допомогає організувати дистанційну роботу в університетській бібліотеці: Hangouts, Zoom, Meet, Microsoft Teams, Skype, Viber. Поєднання аналітичного та практичного методів дозволив оптимізувати вибір програмного забезпечення для дистанційного формату роботи університетських бібліотек в період режиму ізоляції. Результати. Вивчення досліджень ефективності застосування прикладних програм Hangouts, Zoom, Meet, Microsoft Teams, Skype, Viber, а також опитування думок співробітників бібліотеки ДНУЗТ, що до отриманого досвіду дистанційної роботи, яке було проведено в період пандемії, дозволило виявити основні труднощі в організації дистанційної роботи бібліотеки. Отримана практика застосування та освоєння прикладних програм цифрової комунікації розкрила потенціал дистанційної роботи університетської бібліотеки і зіграла роль каталізатора в розвитку дистанційного формату роботи. Висновки. Щоб безкоштовно провести якісний онлайн-вебінар, треба визначитися з сервісом, який перевірений часом і має хорошу репутацію серед користувачів. Він буде відрізнятися надійністю, надавати весь необхідний функціонал для здійснення якісного онлайн-контенту. Важливо ознайомитися з якомога більшою кількістю відгуків.
Description
O. Savelieva: ORCID 0000-0001-7670-4483, O. Savina: ORCID 0000-0001-7872-6416, V. Romanko: ORCID 0000-0003-2409-3769
Keywords
Hangouts, Zoom, Meet, Microsoft Teams, Skype, Viber, university library, університетська бібліотека, НТБ
Citation
Savelieva O. A., Savina O. P., Romanko V. M., Voitovych O. V. Remote Work Format of University Libraries. Comparative Characteristic of The Software for Digital Scientific Communication. University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings. 2020. No. V. Р. 86–94. DOI: 10.15802/unilib/2020_220379.